Dematerialisatie effecten: belangrijke datums. Gelden die ook voor u?

Wat is de wet op de dematerialisatie?

 • De wet op de dematerialisatie betreft de wet van 14 december 2005 op de afschaffing van de effecten aan toonder. Deze wet verbiedt met ingang van 2008 de fysieke aflevering van effecten aan toonder.
  De wet beoogt een grotere veiligheid maar vooral een betere controle op het misbruik van effecten aan toonder en op de anonimiteit.

 

Wat is er al gebeurd sinds 2008?

 • Sinds 2008: de uitgifte van nieuwe effecten aan toonder is niet langer mogelijk;
 • De wetgever besliste een belasting toe te passen:
  • van 1% op de dematerialisaties in 2012;
  • van 2% op de dematerialisaties in 2013.
  • Over de verlenging van deze belasting in 2014, eventueel tegen een hoger tarief, is nog geen beslissing genomen.
 • In 2014: effecten aan toonder moeten, naargelang het geval, ofwel omgezet worden in effecten op naam ofwel in gedematerialiseerd effecten.
 • Op 1 januari 2015: de effecten aan toonder waarvan de houder onbekend is, worden tegen opbod verkocht door de uitgever.
  De opbrengst van de verkoop wordt, na aftrek van de kosten, neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK).
 • Vanaf 1 januari 2016: vanaf 31 december 2015 wordt een boete van 10% per jaar vertraging ingehouden door de Deposito- en Consignatiekas. Deze int de verschuldigde boete. Deze boete is ten laste van de houder die de opbrengst van de verkoop opvraagt.

 

Wie moet wat doen?

 • De vennootschap met effecten aan toonder die het kapitaal vertegenwoordigen, moet kiezen:
  • ofwel dematerialiseert zij haar effecten;
  • ofwel kiest zij voor effecten op naam;
  • ofwel kiest zij ervoor geen actie te ondernemen waarna alle effecten ambsthalve worden omgezet naar effecten op naam.
BNP Paribas Fortis biedt klanten die hun effecten willen dematerialiseren of omzetten in effecten op naam, zijn diensten aan.

 

Welke vennootschappen zijn betrokken?

 • de dematerialisatie betreft enkel de N.V.'s en de C.V.A's van een Europese vennootschap die ingeschreven is in België en die effecten uitgeeft en de coöperatieve vennootschappen die obligaties aan toonder uitgeven;
 • uiteraard dienen voornoemde vennootschappen effecten aan toonder in omloop te hebben;
 • Wilt u weten welke gevolgen deze wetgeving eventueel heeft voor uw vennootschap, vul dan onze vragenlijst (pdf) in.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Door u een emittentenrekening ter beschikking te stellen die u toelaat om uw gedematerialiseerde effecten te blijven volgen.
 • U vindt een voorbeeld van een nominatief register op www.dmat.be.

 

Wenst u meer informatie?

Afschaffing effecten aan toonder (pdf) Dematerialisatie in 3 stappen (pdf)Gedematerialiseerde of nominatieve effecten (pdf)