Duurzaam beleggen. Maatschappelijk verantwoord beleggen. Solidair beleggen. Aan u de keuze.

1. Duurzaam beleggen

Kiezen voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen is kiezen voor:

  • Obligaties en aandelen van bedrijven en instellingen die op een positieve en duurzame manier omgaan met mens en milieu.
    Zij werken toekomstgericht aan oplossingen voor problemen als klimaatverandering, schadelijke chemische stoffen, afval, biodiversiteit, … Het duurzame karakter van hun activiteiten moet meetbaar zijn op basis van objectieve criteria.
  • Sommige economische activiteiten worden extra ondersteund omwille van hun sociale, ecologische, maatschappelijke en ethische waarde. Andere economische activiteiten daarentegen kunnen uitgesloten worden.

 

2. Maatschappelijk verantwoord beleggen

Een maatschappelijk verantwoorde bevek voldoet minimaal aan volgende voorwaarden:

  • het aandelen- en obligatiegedeelte van de portefeuille moet integraal gescreend worden op sociale, ecologische, maatschappelijke en ethische criteria;
  • activa die niet gescreend kunnen worden (bijvoorbeeld liquiditeiten) mogen hoogstens 10% van de portefeuille uitmaken;
  • alle screenings moeten op geregelde tijdstippen gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde partij. Dat kan een revisor zijn, een onafhankelijke raad van toezicht, een adviesorgaan van onafhankelijke experts, enz.

 

3. Solidair beleggen

Bij solidaire beleggingen kan geld uit investeringen van de klanten uitgeleend worden aan maatschappelijk verantwoorde projecten. Een externe certificering door een onafhankelijk agentschap, zoals Forum Ethibel, garandeert dit. Daarnaast kan in dit kader de bank die het compartiment commercialiseert een deel van de instapkosten en/of beheersvergoedingen voor dit maatschappelijk doel of project bestemmen.
 
Duurzaam beleggen. Maatschappelijk verantwoord beleggen. Solidair beleggen. Aan u de keuze

  
 

Afdrukken