Beleggingsfondsen BNP Paribas fortis

BNP Paribas B Fund I Equity Belgium

 • Compartiment van de bevek naar Belgisch recht met Europees paspoort BNP Paribas B Fund I
 • Munteenheid: euro
 • Geen kapitaalbescherming. Geen vooraf bepaalde eindvervaldag
 • Beleggingshorizon: tussen 7 en 10 jaar
 • Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Belgium NV
 • Financiële dienst: BNP Paribas Fortis NV
 • Permanente inschrijving op grond van de netto-inventariswaarde (NIW)
 • De NIW wordt gepubliceerd op www.beama.be
Fonds BNP Paribas Equity Belgium

In een notendop
 

 • Focus op een gediversifieerde en sterk exportgerichte Belgische economie, waardoor het compartiment onder meer van de krachtige Duitse economie profiteert.
 • Actief en gespecialiseerd beheer de beheerder streeft naar rendement door de portefeuille aan te passen op grond van zijn vooruitzichten en het profiel van de vennootschappen in een specifieke sector.
 • Gediversifieerde portefeuille, zowel wat de sectoren als de beurskapitalisatie betreft (het compartiment belegt ook in smallcaps).
 • Geen kapitaalbescherming

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van Belgische vennootschappen.

De portefeuille wordt samengesteld op basis van hun economisch belang, beurskapitalisatie, vooruitzichten en de specifieke situatie van hun respectieve aandelen.

Doelstellingen

 • Kapitaalgroei op lange termijn
   
 • Zorgen voor een brede risicospreiding door voornamelijk te beleggen in aandelen van alle soorten ondernemingen die in België zijn gevestigd of er een economische activiteit uitoefenen.

Gespecialiseerd beheer op basis van onderbouwde vooruitzichten

De beheerder selecteert de aandelen op grond van de fundamentals op lange termijn van de Belgische ondernemingen. Hij kan echter inspelen op de markttendensen op korte termijn wanneer zij uitzicht geven op een extra rendement.
Voordelen

 • Eenvoudige en zeer toegankelijke belegging: hiermee is het mogelijk om in een portefeuille met Belgische aandelen te beleggen, zelfs met een beperkt startkapitaal.  
   
 • Beleggingsbereik waarmee de belegger vertrouwd is: portefeuille met aandelen van 'naburige', vertrouwde
  en goed gedocumenteerde ondernemingen.
   
 • Comfort: de belegger moet nergens aan denken aangezien hij de opvolging toevertrouwt aan specialisten. Dankzij het actieve beheer volgt de portefeuillesamenstelling altijd de voorwaarden op de financiële markten en het risicoprofiel van de belegger.
    
 • Ruime spreiding zelfs met een beperkt startkapitaal kan de belegger rekenen op een optimale risicospreiding dankzij een ruime diversifiëring van de aandelen in portefeuille:
  - op sectoraal vlak
  - qua beurskapitalisatie.
    
 • Hoog rendementspotentieel op lange termijn

 

 

Risico's

 • Kapitaalrisico: geen kapitaalbescherming.
  De belegger moet beseffen dat er geen enkele garantie is dat de doelstellingen van het compartiment behaald worden. De waarde van zijn belegging kan zowel stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (zonder kosten) niet volledig terugkrijgt.
   
 • Risico's van aandelenmarkten: beleggingen in aandelen (en verwante instrumenten) zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, die onder meer zijn toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt. Die schommelingen worden op korte termijn vaak versterkt en kunnen een negatieve impact hebben op de globale prestatie van het compartiment.  
   
 • Concentratierisico: het compartiment is blootgesteld aan koersschommelingen van beleggingen die tot een specifiek segment van de financiële markten behoren.
   
 • Liquiditeitsrisico: door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

 

Kosten

 • Instapkosten: 2,50%
 • Geen uitstapkosten
 • Beheerscommissie: 1,25% per jaar
 • Gratis bewaring op effectenrekening van BNP Paribas Fortis
 • Taks op beursverrichtingen (TOB)
  - Geen TOB bij instap
  - 1,32% TOB bij uitstap uitsluitend voor kapitalisatieaandelen (maximaal 2.000 euro per verrichting) 
 

Fiscaliteit

 • 27% roerende voorheffing op de dividenden.
 • Dit compartiment belegt niet meer dan 25% van zijn tegoeden in schuldvorderingen. Bijgevolg is op de meerwaarde (verschil tussen de afkoopwaarde en de aanschaffingswaarde) bij afkoop, vereffening of overdracht van de aandelen op de secundaire markt geen 25% roerende voorheffing verschuldigd. Meer informatie over de fiscaliteit vindt u in het prospectus van de bevek (rubriek 'Fiscaliteit').

 

 

 

 

Delen linkedin
 

 

Documentatie

 

Misschien ook interessant voor u ...

 

BNP Paribas B Strategy Europe Dynamic

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy

 

 

 

 

BNP Paribas B Strategy Global Dynamic

Compartiment van de bevek naar Belgisch recht BNP Paribas B Strategy

Strategy Europe Dynamic

   Global Conservative

  

Onze beleggingsadviseurs helpen u graag verder als u meer wilt weten over dit compartiment en het beleggingsbeleid. Samen met u gaan ze graag na of de belegging overeenstemt met uw profiel en hoe u ze het beste in uw beleggingsportefeuille kunt inpassen.

 

 • In elk kantoor van BNP Paribas Fortis
 • Bij het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 34
 • Via PC banking

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: het uitgifteprospectus, de essentiële beleggersinformatie en onze 'Informatiebrochure – Financiële instrumenten (pdf)'. Die documenten zijn beschikbaar in de kantoren van BNP Paribas Fortis en op www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of het compartiment al dan niet voor u geschikt is. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen.

 

  

Afdrukken