Macro-economische context

September 2016

 

Joost van Leenders, Investment specialist - allocation & strategy

BNP Paribas Investment Partners

  

 

 

Verenigde Staten

De bijgestelde bbp-groei voor het tweede kwartaal in de VS kwam uit op 1,1% jaar op jaar (nagenoeg ongewijzigd vergeleken met de eerste schatting van 1,2%) waarbij voorraadaanpassingen de groei opnieuw aanzienlijk drukten. De recente economische indicatoren (werkgelegenheid, vastgoed) bleven bemoedigend. De privébestedingen bleven robuust in juli na een stijging met 4,4% in het tweede kwartaal. Uit het commentaar van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) leidden de markten af dat onenigheid in het monetair beleidscomité een beslissing om de basisrente verder te normaliseren op de lange baan schuift. Eind augustus zei Janet Yellen dat "de argumenten om de rente te verhogen de afgelopen maanden waren toegenomen".

 

Europa

In de eurozone bleek uit de peilingen bij inkoopmanagers (voorlopige schatting) dat de activiteit in de verwerkende industrie en de dienstensector gestaag bleef stijgen: de samengestelde index steeg van 53,23 naar 53,3, zijn hoogste niveau sinds januari, ondanks onzekerheid na de beslissing van het VK om de EU te verlaten. In Duitsland en Spanje ging het bbp in het tweede kwartaal fors omhoog (resp. +0,4% en +0,7%), in Frankrijk en Italië maakte het bbp pas op de plaats. De binnenlandse vraag stelde teleur (vooral de investeringen) hoewel de peilingen voor het derde kwartaal net als voor het tweede kwartaal op een groei van circa 0,3% wezen, opnieuw vooral dankzij de Duitse economie. De ECB blijft bezorgd over de hardnekkig lage inflatie na een eerste schatting van 0,2% in augustus zonder tekenen dat er een stijging komt. Daarom besliste de ECB om haar inschikkelijk monetair beleid te handhaven, zeker nu "de risico's dat de economie van de eurozone verslechtert zijn toegenomen, vooral na de uitkomst van het Britse referendum". Op 4 augustus verlaagde de Bank of England (BoE) haar basisrente naar 0,25%, breidde ze haar programma voor activa-aankopen uit en voerde ze een nieuw systeem in om goedkoop liquiditeit aan banken te verstrekken.

 

Japan

In Japan kwam de bbp-groei uit op slechts 0,2% na 2,0% geannualiseerd in het eerste kwartaal. Dat komt nagenoeg op een stagnering neer en weerspiegelt zwakke privébestedingen, krimpende bedrijfsinvesteringen en een dalende export. De maakindustrie lijkt te stabiliseren na een daling in de lente en bij het begin van de zomer, maar de sterke yen die zijn hoogste niveau tegenover de dollar sinds eind 2013 heeft bereikt, blijft nadelig voor de sector. Bovendien konden de aangekondigde begrotingsstimulansen de beleggers niet overtuigen. De Bank of Japan (BoJ) zinspeelde op extra versoepeling van het monetaire beleid in september. Een glimp van beterschap in de peilingen bij bedrijven in de opkomende economieën is nog niet bevestigd door reële productie- en consumptiecijfers.

 

 

Dit document is uitgegeven en opgesteld door BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), lid van BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP). Meer info.

 

Disclaimer

 

 

 
Beleggingsstrategie

  

Afdrukken