Zekerheid of rendement?

Om uw kinderen een mooi kapitaaltje mee te geven, zoekt u uiteraard naar een renderende belegging. Maar beleggen is nooit zonder risico en daarom wilt u toch ook zekerheid. Want het gaat uiteindelijk over niets minder dan de toekomst van uw (klein-)kinderen. Wat zijn de opties?


Sparen of beleggen op lange termijn is toch anders dan als u een (erg) korte beleggingshorizon heeft. De vuistregel is: hoe langer de belegging loopt, hoe meer kans dat de risico's uitgevlakt worden. Maar sparen voor kinderen ligt uiteraard gevoelig. Zo bent u zelfs wettelijk verplicht om uiterst voorzichtig om te gaan met het geld van uw kind(eren), zelfs als dat van u afkomstig is. Gelukkig is het mogelijk om veiligheid en rendement te combineren. Zo weet u zeker dat uw kinderen niets tekort zullen komen!


Meer informatie vindt u in ons specifiek dossier over de toekomst van uw kind.