Het belang van advies

 

Advies. Het is een woord dat gemakkelijk in de mond genomen wordt. Van de beddenspeciaalzaak tot de merkgarage, van het duurdere eventbureau tot de reclame-adviseur van het lokale weekblad: iedereen heeft de mond vol van advies. Maar persoonlijk advies op maat is in een financiële context geen begrip dat lichtvaardig gehanteerd kan worden. Het belang, het bereik en de ernst van het woord ‘advies' in een financiële spaar- en beleggingscontext, kan nauwelijks onderschat worden. Zelfs de Europese regelgever heeft zich daarover geboden. De Europese MiFID-reglementering ter bescherming van de belangen van de individuele spaarder en belegger verbindt specifieke verantwoordelijkheden aan de inhoud en het gebruik van het woord ‘advies'. Onder ‘advies' verstaat MIFID elke gepersonaliseerde aanbeveling over een financieel instrument. Elk woord heeft hier zijn belang:

 

  • Gepersonaliseerd: het is voldoende dat u de aanbeveling van de bank beschouwt als een persoonlijke aanbeveling die rechtstreeks aan u gericht is.
  • Aanbeveling: de adviseur vertolkt een mening pro of contra een bepaalde belegging en die opinie kan u beïnvloeden bij uw beleggingsbeslissingen.
  • Financieel instrument: aandelen, obligaties, fondsen, structured notes enz. zijn financiële instrumenten.

 

Voor ons, medewerkers van BNP Paribas Fortis, was dit aanleiding om onze adviesverlening op het vlak van beleggen helemaal opnieuw te bekijken en grondig bij te sturen. Dat dit verre van een vrijblijvende oefening is, blijkt uit de praktische gevolgen:

 

  • Voortaan komt er naast het beleggersprofiel een vernieuwde vragenlijst die de belegger verplicht moet invullen. Aan de hand van zijn of haar antwoorden testen wij naar diens kennis over diverse beleggingscategorieën (obligaties, aandelen, t.e.m. hedge funds) en peilen we naar de ervaring die hij/zij heeft met de betrokken beleggingscategorieën.
  • Als blijkt dat de belegger over onvoldoende kennis beschikt, engageren wij ons ertoe om geen beleggingsvoorstellen te doen voor dit soort producten.
    Tegelijk proberen we u te helpen om de nodige kennis te verwerven.
  • Als u toch wenst te beleggen in een specifiek product zonder daarvoor over de nodige kennis en ervaring te beschikken, zullen wij die verrichting zonder advies doen in een zgn. ‘enkel uitvoering'-modus. Dat zullen we ook met zoveel woorden vastleggen in het verslag van ons gesprek.

 

 

Deze juni-editie van Horizon staat helemaal in het teken van deze nieuwe, gestructureerde aanpak van advies.