Woonbonus in 2016

   

 

De Woonbonus, bestemd voor de enige en eigen woning, is op enkele jaren al aan verschillende versies toe. 2015 was het eerste jaar waarin de gewesten hun eigen accenten konden plaatsen. Het van de federale overheid geërfde stelsel werd al een eerste keer aangepast maar het is duidelijk dat de verschillende stelsels almaar verder uit elkaar zullen drijven. De betaalbaarheid van het stelsel en het fiscale opbod om jonge betaalkrachtige kandidaat-eigenaars aan te trekken zijn de twee tegengestelde krachten achter deze dynamiek.

 

Vanuit beleggersoogpunt heeft Horizon uiteraard vooral interesse voor de toekomst van het stelsel. In dit artikel bekijken we voor de drie gewesten de onmiddellijke toekomst van de woonbonus. We beogen geen volledigheid maar toch een eerste idee ter oriëntatie.

 

 

In Vlaanderen

 

De Vlaamse woonbonus voor leningen gesloten vanaf 2016
 

  • Bedrag: 1.520 euro + 760 euro (gedurende de eerste 10 jaar en zolang de woning de enige woning blijft)+ 80 euro (als er drie kinderen zijn, eveneens gedurende de eerste 10 jaar en zolang de woning de enige woning blijft).

· Belastingvermindering: 40%.

  • De belastingvermindering bedraagt dus maximaal 1.888 euro voor twee kredietnemers (944 euro per kredietnemer)

 

De voordelen blijven weliswaar identiek tegenover leningen aangegaan in 2015 maar de toekenningsvoorwaarden wijzigen voor leningen vanaf 2016:

  • de woonbonus geldt voortaan voor elke eigen woning maar dat hoeft niet meer de enige te zijn;
  • ook indien u meerdere woningen hebt, kan u in het Vlaamse Gewest aanspraak maken op het basisbedrag van 1.520 euro wanneer u vanaf 2016 een hypothecaire lening aangaat en de gefinancierde woning kwalificeert als de “eigen” woning (dit is in principe de woning die u zelf bewoont).
  • Voor de verhogingen van 760 euro en 80 euro is nog steeds vereist dat de gefinancierde woning kwalificeert als uw ‘enige' woning op 31 december van het jaar van aangaan van de lening.

 

In Wallonië

 

De Waalse Wooncheques voor leningen vanaf 2016 (onder voorbehoud wegens nog niet gestemd)

 

Ook het Waals Gewest past de woonbonus wellicht aan en zou die vanaf 2016 vervangen door een zgn. wooncheque voor leningen van minimaal 10 jaar voor een enige woning die de leningnemer zelf bewoont. Het zou gaan om een belastingkrediet, dus om een korting op de uiteindelijke belastingfactuur, gedurende maximaal 20 jaar. Die bestaat uit twee delen:

  • een variabel inkomensafhankelijk basisvoordeel: per jaar en per belastingplichtige minimaal 755 euro en maximaal 1.520 euro per jaar, weliswaar beperkt tot inkomens van minder dan 81.000 euro per jaar.
  • een forfaitair voordeel van 125 euro per kind (te verdelen over de beide ouders), eveneens beperkt tot inkomens tot 81.000 euro per jaar;

 

Het belastingkrediet valt na 10 jaar terug tot de helft of vanaf het jaar waarin men een tweede woning verwerft. Verdere reserves zijn dat het voordeel niet genoten kan worden voor verbouwingen en dat men volle eigenaar moet zijn. Bovendien kan iemand tot maximaal 20 keer een wooncheque genieten.

 

 

In Brussel

 

Woonbonus voor leningen aangegaan in 2016

 

Brussel behoudt voorlopig nog de Woonbonus zoals het die door de zesde staatshervorming erfde van de federale overheid:

 

  • Basisbedrag 2.290 euro (geïndexeerd) + 760 euro (gedurende de eerste 10 jaar en zolang de woning de enige woning blijft) + 80 euro (als er drie kinderen zijn en zolang de woning de enige woning blijft).

 

In het licht van de (on)betaalbaarheid van het stelsel voorziet het Brussels regeerakkoord evenwel een afschaffing van het regime voor leningen aangegaan vanaf 2017. In ruil zou de van registratierechten vrijgestelde eerste schijf van het aankoopbedrag gevoelig verhoogd worden (van 60.000/75.000 euro tot 175.000) en zouden er lagere schenkingsrechten komen. De afschaffing van de woonbonus/bonus logement zou volgens Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel, deel uitmaken van een geplande fiscale hervorming vanaf 2017. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


  
  

Terug