Europese overschrijving

De Europese overschrijving is een nieuw betaalmiddel dat de Belgische overschrijving geleidelijk aan vervangt.

 

Hoe verloopt een Europese overschrijving?

 • betalingen in de hele SEPA-zone (overschrijvingen tussen 2 rekeningen in Belgïe inbegrepen),
 • uniforme rekeningstructuur: de rekeningen worden op een unieke manier geïdentificeerd door het IBAN (International Bank Account Number) en de BIC (Bank Identifier Code). Deze combinatie IBAN-BIC zal het Belgische rekeningnummer (met een 3-7-2-structuur) vervangen, zelfs voor overschrijvingen binnen België,

 • het overgeschreven bedrag staat na maximaal drie (bank)werkdagen op de rekening van de begunstigde. Voor overschrijvingen met begunstigde in België blijft dit net zoals nu 1 dag,
 • het bedrag van de Europese overschrijving wordt volledig overgemaakt, de tarifering wordt afzonderlijk afgerekend.

 

Hoe ziet de Europese overschrijving eruit?

De Europese overschrijving is een overschrijving die aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • overschrijving in euro,
 • tussen twee rekeningen gedomicilieerd in de landen van de SEPA-zone,
 • met een rekeningnummer in IBAN-formaat,
 • met vermelding van de BIC (Bank Identifier Code – ook Swift-adres genoemd) van de bank van de begunstigde,
 • met de naam van de begunstigde,
 • zonder bedraglimiet,
 • met gedeelde kosten (SHARED), dat wil zeggen dat enkel de in België ontstane kosten ten laste zijn van de opdrachtgever.

   

De Belgische betalingssystemen behoren, wat veiligheid en gebruiksgemak betreft, tot de absolute wereldtop. Daarom hebben de Belgische banken een aantal extra voorzieningen getroffen om die hoge kwaliteit te bewaren en de overstap naar SEPA te ondersteunen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • de maximumdoorlooptijd van één dag tussen debet en credit voor binnenlandse betalingen blijft behouden,  
 • de gestructureerde mededeling blijft behouden,
 • tijdens een overgangsfase zullen de Belgische overschrijvingsformulieren kunnen worden gebruikt naast de nieuwe Europese versie. De overgangsperiode is in 2008 gestart en zal enkele jaren duren,
 • er is op Belgisch niveau een nieuw papieren Europees overschrijvingsformulier voor SEPA ontwikkeld.

 

Voorbeeld:

 

Europese overschrijving

 

 

Raadpleeg de transactiekosten voor de Europese overschrijving (pdf).

 

De Europese overschrijving is beschikbaar sinds 28 januari 2008.

 

 

Bereken uw IBAN-nummer