Ontstaansgeschiedenis van SEPA

Om de efficiëntie van het Europese betalingsverkeer te verhogen, zette de Europese Commissie al begin de jaren negentig de harmonisering van de betaalinfrastructuur op haar politieke agenda. In januari 2008 mondden de initiatieven uit in SEPA.

 

Europese Commissie initieert

  • Verordening 2560/2001: tarieven voor grensoverschrijdende betalingen binnen Europa mogen niet langer verschillen van de tarieven van toepassing op de nationale betalingen.
  • Dit ontwerp uit 2001 zal leiden tot de Payments Services Directive (PSD): grensoverschrijdende betalingen in de Europese Unie moeten even gemakkelijk en veilig zijn als de nationale betalingen binnen de lidstaten.

 

Europese Centrale Bank coördineert

De Europese Centrale Bank (ECB) speelt een coördinerende en proactieve rol. Daarnaast legde zij twee beoogde lanceringsdatums op:

  • 1 januari 2008 voor de lancering van de ééngemaakte betaalmarkt,
  • 1 februari 2014 voor de volledige migratie, waarna de nationale systemen zullen verdwijnen en worden vervangen door het Europese systeem.

 

In februari 2012 heeft het Europees Parlement de SEPA-verordening met de uiterste datums goedgekeurd die rechtstreeks van toepassing zijn in de landen van de SEPA-zone en de einddatum voor het gebruik van nationale

betalingsmiddelen vastgelegd op 1 februari 2014. De Europese domiciliëring (SDD) en de Europese overschrijving zullen de te gebruiken normen zijn.

 

Europese banksector realiseert

Als gevolg van de initiatieven van de Europese Commissie richtte de Europese banksector in 2002 de European Payments Council (EPC) op die is samengesteld uit 60 Europese banken en betaalinstellingen. De EPC zette nieuwe stappen om de ééngemaakte betalingszone te realiseren:

 

Extra informatie

 

Europese Verordening (pdf)

 

Europese Richtlijn voor de betaalmiddelen (PSD)

 

 
Ontstaansgeschiedenis van SEPA

 

Interessante producten:


Afdrukken