Veelgestelde vragen over SEPA

Algemene vragen

 

Waarvoor staat SEPA?

Wanneer is SEPA van start gegaan?

Welke landen doen mee?

 

Praktische vragen

 

Over de Europese overschrijving

Wat is IBAN?

Waar vind ik de IBAN-code van mijn rekening?

Wat is BIC?

Heeft SEPA een gevolg voor de tarieven?

 

Over de Europese domiciliëring

 

Wat gebeurt er met de bestaande Belgische domiciliëringen?

Welke wijzigingen brengt de Europese domiciliëring met zich mee?

 

Algemene vragen

 

Waarvoor staat SEPA?

SEPA is de afkorting voor Single Euro Payments Area. SEPA wil Europese eindgebruikers de mogelijkheid bieden binnen de SEPA-zone betalingen in euro uit te voeren zoals ze dat doen in hun eigen land. Met hetzelfde gemak, dezelfde veiligheid en dezelfde uitvoeringstermijnen als bij een binnenlandse betaling.Top

 

Wanneer is SEPA van start gegaan?

SEPA ging van start op 1 januari 2008 en werd stapsgewijs geïntroduceerd:

 • Sinds 2008 kunt u in heel de SEPA-zone even makkelijk betalen met uw bankkaart als in uw eigen land. 
 • In 2008 werd de Europese overschrijving geïntroduceerd, die sindsdien geldt als het nieuwe standaardformulier in plaats van de klassieke binnenlandse overschrijving.
 • Eind 2009 werd de Europese Domiciliëring ingevoerd, die op termijn de Belgische domiciliëring (DOM80) zal vervangen. 

 Top

Welke landen doen mee?

De SEPA-zone omvat:

 • Alle lidstaten van de EU: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland (inclusief Åland), Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre en Miquelon), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden, Cueta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland) en Zweden.
 • 5 andere Europese staten: IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland.

 Top

Wat is IBAN?

Het IBAN (International Bank Account Number) identificeert elke rekening, plus de bank en het land waar ze gehouden wordt. Dankzij het uniforme IBAN-nummer kunnen banken een betaling volledig automatisch verwerken, zonder nood aan aanvullende informatie.

 

In België telt het rekeningnummer standaard zestien karakters (voorheen twaalf). Een voorbeeld: het Belgische rekeningnummer 001-1234567-44 is in IBAN-formaat BE48 0011 2345 6744.

 

Het formaat bestaat altijd uit:

 • de ISO-code van het land waar de rekening gehouden wordt (BE voor België).
 • een controlegetal van 2 cijfers (hier 48).
 • het oorspronkelijke nationale rekeningnummer.

 

Er is geen standaardlengte vastgelegd voor alle SEPA-landen, maar de IBAN-code mag niet meer dan 34 karakters tellen. Per land zijn er wel vaste lengtes afgesproken. Een Franse IBAN telt bijvoorbeeld 27 karakters, een Duitse IBAN 22.

  Top

Waar vind ik de IBAN-code van mijn rekening?

 

Elk rekeningnummer heeft een verschillende IBAN. U vindt de IBAN-code van uw rekening rechts onderaan op uw rekeningafschriften. U kunt ze ook zelf berekenen op basis van uw Belgische rekeningnummer.

 

 

Wat is BIC?

BIC (Bank Identifier Code) is een internationale code die banken gebruiken voor het betalingsverkeer. Iedere bank heeft een eigen BIC. Daardoor komen internationale betalingsopdrachten automatisch bij de juiste bank terecht. De BIC wordt ook wel SWIFT-adres of SWIFT-code genoemd.

 

De BIC van BNP Paribas Fortis is GEBABEBB.

  Top

Heeft SEPA een gevolg voor de tarieven?

SEPA zegt niets over tarieven, enkel over de manier waarop betalingen dienen aanvaard en verwerkt te worden. Er geldt wel een Europese wet die de tarieven voor grensoverschrijdende betalingen en voor overeenkomstige binnenlandse betalingen gelijkschakelt (Verordening nr. 924/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening nr. 2560/2001/EG). De betaling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • een overschrijving in EUR;
 • van maximaal € 50.000;
 • tussen twee landen van de Europese Economische Ruimte;
 • met gebruik van de rekeningnummers in IBAN-formaat;
 • met vermelding van de BIC van de begunstigde;
 • met gedeelde kosten (enkel de kosten in eigen land ten laste).

De verordening is van toepassing in alle SEPA-landen, met uitzondering van Zwitserland en Monaco.

Top
Over de Europese domiciliëring

 

Wat gebeurt er met de bestaande Belgische domiciliëring?

Op 1 februari 2014 zal de Belgische domiciliëring worden vervangen door de Europese domiciliëring. U moet als betaler (schuldenaar) niets doen om uw bestaande domiciliëringen te migreren naar het Europese systeem.

Uw leverancier (schuldeiser) zorgt ervoor dat uw Belgisch domiciliëringsmandaat wordt omgezet in een Europese domiciliëring. Uw afhoudingen blijven actief en uw facturen blijven verder automatisch betaald worden.

Uw leverancier moet u bovendien op de hoogte brengen van uw overgang naar het Europese systeem en u de nieuwe referenties meedelen van uw Europese mandaten.

Top

 

Welke wijzigingen brengt de Europese domiciliëring met zich mee?

 • De bank intervenieert niet langer bij de opzegging van een Europese domiciliëring: een Europese domiciliëring is een overeenkomst (mandaat) tussen u en uw leverancier (schuldeiser). In het Europese systeem is deze laatste verantwoordelijk voor de mandaten en niet langer uw bank. Als u bijgevolg een Europese domiciliëring wenst te schrappen, moet u zich tot uw schuldeiser richten en niet langer tot uw bank.
  Voor sommige leveranciers kan de opzegging via telefoon maar voor andere raden wij u aan om de opzegging via aangetekende brief aan uw leverancier te sturen.
 • Ruimere bescherming: vanaf 1 februari 2014: als u een Europese domiciliëring hebt, kunt u bepaalde types van blokkeringen en beperkingen plaatsen op uw Europese domiciliëringsmandaten. U kunt bijvoorbeeld via PC banking een frequentie vastleggen of een maximumbedrag voor de afhoudingen, gemandateerde schuldeiser aanwijzen of één of meerdere mandaten blokkeren. U kunt ook binnen een termijn van 8 weken vragen dat een bedrag dat al van uw rekening gegaan is, teruggestort wordt.
 • Raadpleeg de productgids (pdf) voor andere praktische vragen.

  Top

   

 

 
Veelgestelde vragen over SEPA

  

Interessante producten:


Afdrukken