Uw bedrijfskapitaal wedersamenstellen

Gebruik uw kaskrediet efficiënt, en evalueer jaarlijks de werking. Met name van de gemiddelde duur dat de rekening positief was en in het rood stond.

Bij normaal gebruik vertoont het saldo een schommelende beweging. Als het krediet echter permanent ten volle benut wordt, of zelfs in overschrijding staat, dan is er een probleem. Dit kan wijzen op een permanent tekort aan liquiditeiten, of een financieringsbehoefte op lange termijn waaraan via een verkeerde kredietvorm wordt voldaan.

 

Maak een onderscheid tussen permanente en tijdelijke behoeften. Want uw kaskrediet is het eerste dat u moet aanzuiveren als er liquiditeit voorhanden is. Er bestaan betere kredietvormen om uw permanente werkingsmiddelen te financieren. Een krediet op afbetaling of een investeringskrediet is bijvoorbeeld een geschikt middel om uw bedrijfskapitaal aan te vullen.

Dossiers

Krediet op afbetaling

Spreid de betaling van aangekochte goederen in de tijd, terwijl u wel al meteen geniet van de investering.

Meer weten

 image_185

  

Investeringskrediet

Financier grote, geplande investeringen. U leent een vast bedrag voor een vaste periode en betaalt alles tegen het afgesproken ritme terug.

Meer weten