De Top Woning verzekering

Met onze Top Woning verzekering kunt u zich volledig concentreren op uw project:

 

 • Uw polis dekt alles in het kader van een garantie, behalve enkele duidelijk omschreven uitzonderingen.
 • U kiest zelf het tempo waarop u uw premie betaalt, zonder bijkomende kosten.
 • TeleClaims, onze unieke gratis telefonische schaderegelingdienst, is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar via het nummer 0800/96 040. Eén telefoontje en onze specialisten bevrijden u van al uw zorgen!
 • Door een unieke combinatie van waarborgen garandeert het Pack "Ik Verbouw" u een aangepaste oplossing voor elke bouwwerf, groot of klein, geleid door een officieel geregistreerde aannemer. Zelfs indien u de afwerking zelf uitvoert! 
  Dit Pack moet onderschreven worden binnen het kader van een globaal contract Top Woning, en dit vóór de start van de werken. We zetten de voordelen op een rijtje:

 

Een echte omnium voor het verbouwen, zowel vóór als na de werken

Het Pack “Ik Verbouw” komt tussen bij een schadegeval in Materiële Schade en in Burgerlijke aansprakelijkheid. Het vergoedt alle kosten die de vrijstelling (max. 625 EUR) overstijgen.

U kiest ervoor de afwerking zelf uit te voeren? Geen probleem, het Pack “Ik Verbouw” vergoedt ook alle materiële schade die ontstaat tijdens de afwerking (tot 6 maanden na de beëindiging van de aannemingsovereenkomst) die u alleen of met de hulp van onbezoldigde helpers uitvoert.


Snelle en doeltreffende antwoorden in geval van schade aan derden

U gaat ervan uit dat de verzekering van de aannemer de schade dekt. Dat is natuurlijk ook zo, als hij in fout is. En alleen als werd aangetoond dat hij verantwoordelijk was. In het ergste geval kan deze procedure de werken wekenlang stilleggen. Om dit soort vertragingen te vermijden, komt het Pack "Ik Verbouw" tussen zodat u deze crisis in de best mogelijke omstandigheden kunt oplossen.


Een performante ongevallenverzekering

Het Pack "Ik Verbouw" dekt ongevallen tijdens bezoeken, de afwerking of bij de verhuizing. Uzelf, uw gezin, onbezoldigde helpers en bezoekers zijn verzekerd:


 • tot 5.000 EUR* voor medische kosten die niet vergoed worden door de mutualiteit;

 • tot 75.000 EUR* bij permanente invaliditeit;
 • voor een bedrag van 12.500 EUR* in geval van overlijden.

   

  * Deze bedragen worden geïndexeerd volgens Abex 596.
   

Financiële ondersteuning bij faillissement van een aannemer

Veel aannemers gaan failliet. Wanneer dat tijdens de werken gebeurt, hebt u zo snel mogelijk een vervanger nodig. Die neemt echter slechts zelden de oorspronkelijke offerte over. Het Pack "Ik Verbouw" vergoedt tot max. 10% meerkost t.o.v. het oorspronkelijk bestek met een algemeen plafond van 2.500 EUR.


Tussenkomst in de huisvestingskosten als de bouwwerken vertraging oplopen als gevolg van een gedekt schadegeval

Iedere vertraging kan belangrijke financiële gevolgen hebben. Daarom komt het Pack "Ik Verbouw" tussen in de huisvestingskosten en de kosten voor het opslaan van de meubels als de werken vertraging oplopen wegens een gedekt schadegeval. Indien nodig tot 3 maanden lang.


En uw energiebesparende werken?

Zonnepanelen
Zonnepanelen die breken zijn verzekerd via de waarborg Glasbreuk, ongeacht de oorzaak van de schade. De locatie van de panelen speelt geen rol: zowel panelen op het dak als in de tuin vallen onder de dekking.

Dubbele beglazing
Het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten ten gevolge van condensatie van de isolerende tussenruimte is verzekerd via de waarborg Glasbreuk.

Ingrijpende werken
Indien u uw zolder isoleert, een nieuw energiezuinig verwarmingssysteem of een ventilatiesysteem aanbrengt, moet uw Top Woning niet worden aangepast. Zolang het aantal ruimtes van de woning niet wijzigt, blijft u voldoende verzekerd via uw bestaande polis.

 

* Top Woning betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0404.494.849 – www.aginsurance.be.
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702, is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor AG Insurance nv.

 

 
De Top Woning verzekering

  
 
 
 

Afdrukken