Verplichte formaliteiten

Voor u kunt starten, of tijdens de eerste maanden, moet u 6 formaliteiten vervullen. U wacht er het best niet te lang mee.

 

1. Open een professionele rekening

Als advocaat en ondernemer moet u een professionele rekening openen om uw honoraria te ontvangen. Let op: als u geen vennootschap opricht, behoort deze rekening tot uw persoonlijke vermogen. Die rekening kunt u vlot beheren via PC banking Pro.

 

2. Kies een vestigingsadres voor uw kantoor

Elk advocatenkantoor moet een vestigingseenheid hebben. Kies dus meteen de plaats waar u kantoor houdt. Als advocaat-stagiair is dat automatisch op het adres van uw stagemeester. Opgelet: als u een pand huurt, valt u niet onder de handelshuurwet – wél onder de gemene huur.

 

3. Loop langs bij een ondernemingsloket

Uw ondernemingsloket vervult een hele reeks handige administratieve taken. Zo moet u geen handvol loketten en administratieve diensten aflopen voor u kunt starten. Doe dat in elk geval binnen de drie maanden nadat u van start gaat.

 

Het ondernemingsloket regelt:

  • Uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als niet-commerciële onderneming.
  • Uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.
  • Uw aansluiting bij een mutualiteit.

 

4. Breng uw stageverplichtingen in orde

U moet een driejarige stage doorlopen bij de start van uw advocatenpraktijk. Daarbij horen een reeks formaliteiten:

  • Onderteken een stagecontract met uw stagemeester.
  • Leg uw diploma neer, samen met een nationaliteitsbewijs en een bewijs van goed zedelijk gedrag op het eerste bureau van het Parket Generaal bij het Hof van Beroep, en daarna op het secretariaat van het Bureau voor Juridische Bijstand.
  • Leg uw eed af voor het Hof van Beroep.
  • Schrijf u in op de lijst van stagiairs.

 

De controle op die formaliteiten wordt uitgevoerd door de Orde van Advocaten en het Bureau voor Juridische Bijstand.

 

5. Schrijf u in bij de Orde van Advocaten

Hebt u uw stage tot een goed einde gebracht? Dan is het tijd om u in te schrijven op het tableau van de Orde van Advocaten. Leg daarvoor uw BUBA-attest voor, samen met het stageverslag van uw stagemeester.

 

Bent u ingeschreven op het tableau van een orde in een andere EU-lidstaat? Dan kunt u zich hier inschrijven bovenop uw bestaande inschrijving.

 

6. Open een derdenrekening

Als advocaat ontvangt u geregeld geldsommen van derden in het kader van lopende dossiers. Die bedragen behoren niet tot uw eigen vermogen en u mag ze dus ook niet op uw zichtrekening storten. Om die sommen toch gemakkelijk te beheren, kunt u een speciaal daarvoor ontwikkelde Derdenrekening openen. 
 

 
Verplichte formaliteiten

   

Interessante producten:


Afdrukken