Rekeningen voor advocaten

 
Rekening voorlopig bewind

Wat is de rekening voorlopig bewind?

Een rekening voorlopig bewind staat op naam van uw cliënt, maar geeft u als voorlopig bewindvoerder een reeks verregaande beheersbevoegdheden. Uiteraard volgt de rekening alle wettelijke normen.

 

Voordelen

 • Flexibiliteit: u beheert de rekening zoals een eigen rekening, met een bankkaart en via PC banking Pro.
 • Conform de wet: uw bevoegdheden komen precies overeen met de wettelijke voorschriften.

 

Ontdek in detail

 

Beheer de rekening op naam van uw klant
Als voorlopig bewindvoerder in het kader van artikel 488 bis van het Burgerlijk Wetboek beheert u de zichtrekening van een persoon die u werd toevertrouwd. De wet geeft u ruime bevoegdheden: Zo kunt u:

 • geld afhalen en betalingen doen met een bankkaart;
 • de rekening beheren via PC banking Pro, Phone banking of Isabel;
 • geld afhalen aan onze loketten.

 

Onze rekening voorlopig bewind geeft u precies die bevoegdheden en geen andere. U kunt bijvoorbeeld geen volmacht geven aan derden.
 

Gaf de vrederechter u machtiging om extra beheersdaden te stellen in naam van uw klant? Dan zetten we die beschikking meteen om in extra bevoegdheden. Zo mag u na machtiging van de vrederechter:

 • leningen aangaan en hypotheken toestaan;
 • nalatenschappen aanvaarden, mits boedelbeschrijving;
 • schenkingen en bijzondere legaten aanvaarden;
 • effecten verkopen.

Beheer uw rekening voorlopig bewind via PC banking Pro want:

 • u hebt geen loket meer nodig;
 • u hangt u niet af van onze openingsuren: u bankiert gewoon waar en wanneer u dat wilt, in alle veiligheid.

 

Ontdek alles over PC banking Pro