Bij afronding van het dossier kunt u de geïndividualiseerde derdenrekening ook zo weer afsluiten.

 

Moet u de geldsommen niet langer bijhouden? Dan kunt u ze meteen vanaf uw derdenrekening doorstorten naar de juiste begunstigde, zonder tussenstap of administratieve hindernissen:

  • naar uw kantoorrekening (erelonen en voorschotten);
  • naar uw gewone derdenrekening;
  • naar de rekening van de begunstigden;