21/09/15

Waarom een geregelde check-up van uw beleggingen? 

Een jaarlijkse check-up is eigenlijk een must voor elke belegger. De septembereditie van ons gratis e-beleggingsmagazine Horizon bekijkt de check-up 'light' (met behulp van PC banking) en de check-up 'premium' (in samenspraak met de adviseur).

 

Andere onderwerpen van de septembereditie van Horizon zijn:

 

  • Onder de titel 'Help. Zit er een lek in mijn pensioenspaarrekening?' bekijken we de vervroegde inning van 1% op de pensioenspaarcontracten. Een moeilijke materie want door een recente regeringsmaatregel wordt de anticipatieve taks (verschuldigd op 60 jaar) nu ook … vervroegd geïnd.
  • Horizon besteedt ook aandacht aan Tak 23-verzekeringen die dankzij onderliggende fondsen mikken op een hoger potentieel. Deze Tak 23-beleggingen zitten duidelijk in de lift.

 

Lees hier de nieuwste editie van Horizon

Abonneer u gratis op Horizon