Sabrina Van Roy 

 

Discussie rond de sterfhuisclausule beslecht in het voordeel van de belastbaarheid

 

Enkele dagen geleden diende de Vlaamse regering een ontwerp van decreet ter aanpassing van de begroting '2015' in bij het Vlaams Parlement. Deze aanpassing beëindigt ook de jarenlange discussie over de belastbaarheid van sterfhuisclausules. Deze clausules zullen voortaan onderworpen worden aan erfbelasting in Vlaanderen.


 

 

De ‘sterfhuisclausule' stelt dat bij ontbinding van het huwelijk, het gemeenschappelijk vermogen gaat naar één, bij naam genoemde, echtgenoot, ongeacht of deze echtgenoot effectief de langstlevende is. Sterfhuisclausules wordt vaak pas in een laat stadium aan het huwelijkscontract toegevoegd, doorgaans op het moment dat één van beiden ernstig ziek is, vandaar trouwens de benaming ‘sterfhuisclausule'.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie