Veiligheidstips Visa-kredietkaart

Uw Visa-kaart is strikt persoonlijk. Houd deze tips in acht...

  • Bewaar uw kredietkaart altijd op zak of op een veilige plaats.
  • Zodra u in het bezit bent van uw kredietkaart, brengt u op de achterzijde uw handtekening aan. Zoniet kan een eventuele dief dat in uw plaats doen!
  • Houd uw geheime code geheim: deel hem dus aan niemand mee en schrijf hem nergens op. U kunt de geheime code van uw Visa-kaart wijzigen en een code kiezen die u gemakkelijk kunt onthouden. Dit doet u aan een geldautomaat in België.
  • Vernietig kaarten die u niet meer nodig hebt of waarvan de geldigheid is verstreken.
  • Scherm het klavier af wanneer u uw geheime code intikt.
  • Bewaar uw tickets als bewijs van geldopvraging of betaling. Controleer regelmatig het betalingsoverzicht of het overzicht in PC banking van uw kaart. Merkt u iets abnormaals, neem dan onmiddellijk contact op met uw bank.
  • Hou uw kaart in het oog wanneer u bij een handelaar betaalt.
  • Zorg ervoor dat u uw Visa-kaart na betaling altijd terugkrijgt.
  • Wordt uw kaart ingeslikt in een geldautomaat? Laat ze dan zo snel mogelijk blokkeren.
  • Controleer in het buitenland altijd het bedrag en de munteenheid op het document of ticket alvorens de transactie te valideren. Onderteken de transactie niet als u niet akkoord gaat met de prijs.