Wat gebeurt er als ik een foutieve elektronische handtekening intik?

 

Als u een foutieve elektronische handtekening intikt, hebt u nog vier kansen. Na vijf mislukte pogingen wordt de toegang tot Easy banking evenwel om veiligheidsredenen automatisch geblokkeerd. Meteen wordt ook uw contract opgeschort.

 

U kunt de toegang tot Easy banking opnieuw activeren via PC banking > linkermenu Easy banking.

 

Terug naar veelgestelde vragen