Wat houdt u over van uw brutoloon?

Een job in het vooruitzicht? Dan onderhandelt u waarschijnlijk met uw toekomstige werkgever over uw brutoloon. Maar wat houdt u daar netto van over? Wat gaat er, met andere woorden, van uw brutoloon af?

Bijdrage voor sociale zekerheid

Op uw brutoloon wordt een bijdrage van 13,07% voor de sociale zekerheid ingehouden. Voor bedienden wordt deze bijdrage berekend op 100% van het brutoloon, voor arbeiders op 108%. Het geld dat hiermee wordt geïnd, dient om onder andere de pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en vergoedingen bij ziekte te financieren.

Bedrijfsvoorheffing

Het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdrage is uw belastbaar loon. Hierop wordt een voorafbetaling op uw personenbelasting ingehouden: de bedrijfsvoorheffing. Later wordt, op basis van uw belastingaangifte, berekend of er 'te veel' of 'te weinig' is ingehouden. U zult dan nog belasting terugkrijgen of moeten bijbetalen.

Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid

U betaalt een 'bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid', die wordt berekend op het totale belastbare inkomen van uw gezin. Een voorschot daarop wordt maandelijks ingehouden.

Werknemersbijdrage voor andere voordelen in natura

Soms betaalt u een eigen bijdrage voor voordelen die uw werkgever u biedt, zoals een groepsverzekering of een bedrijfswagen. Ook voor maaltijdcheques betaalt u een eigen bijdrage. Lees meer over extralegale voordelen.

Resultaat

Al bovenstaande elementen zorgen er dus voor dat uw brutoloon een nettoloon wordt. U kunt online een aantal berekeningsmodules vinden waarmee u uw nettoloon precies kunt berekenen. Om u alvast een idee te geven: van 2.000 EUR bruto houdt u netto ongeveer 1.400 EUR over.

 

Cijfers van 2013.

 

 

Tip Tip

Gaat u uw contract tekenen? Denk eraan uw bankrekeningnummer mee te nemen, zodat uw loon op de juiste rekening gedomicilieerd wordt.

 

Meer weten?

Zijn extralegale voordelen interessant?

Onderhandelt u over uw loon? Praat dan niet alleen over geld, maar denk ook aan extralegale voordelen. Een bedrijfswagen? Een gsm? Maaltijdcheques? …

Uw inkomen in evenwicht met uw kosten

Financieel op eigen benen met uw eerste loon? We helpen u berekenen of u rondkomt met wat u verdient.

Comfort Pack

Voor wie een zichtrekening met meer betaalcomfort wil.

Loondomiciliëring

Kies voor loondomiciliëring, de snelste, makkelijkste en veiligste manier om uw geld te ontvangen.

Online aanvragen