Vals geld of vervalste cheque

Wanneer u beschikt over vals geld of een vervalste cheque doet u allereerst dit:

Vals geld:

Indien u een vals of verdacht bankbiljet in uw bezit heeft, dient u:

- het voor te leggen aan de loketten van de Nationale Bank; of

- het aan de politie te bezorgen en eventueel klacht in te dienen; of
- het bij uw bank af te geven, die het ter onderzoek aan de Nationale Bank zal bezorgen.

 

Het biljet zal door de bevoegde diensten van de Nationale Bank worden onderzocht en worden terugbetaald als blijkt dat het echt is.

 

Let op: het in omloop of opnieuw in omloop brengen van valse coupures is wettelijk strafbaar.

 

Vervalste cheque:

  1. Als blijkt dat het om een valse cheque gaat: doe aangifte bij de politie.
  2. Als u twijfelt over de betrouwbaarheid van de cheque of van de uitschrijver: laat u betalen met een ander betaalmiddel.
  3. Vraag uw bank de authenticiteit van de ontvangen cheque te controleren. De bank controleert dan of de cheque echt, geldig en gedekt is.

Een andere noodsituatie in verband met uw geldmiddelen?

Kies de noodsituatie waarvoor u hulp wilt:

 

 

Hulp bij andere noodgevallen:

Zoek hier

Card Stop


Afdrukken