S.F. [ART, SCIENCE & FICTION], MAC's, 18/11/2012 > 17/02/2013

S.F. [ART, SCIENCE & FICTION]

 

MAC's

Rue Sainte-Louise 82

B-7301 Hornu

www.mac-s.be

 

    

Het MAC's wijdt ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan zijn herfsttentoonstelling aan de sciencefiction. Onder de titel 'S.F. [Art, science & fiction]' brengt het een groepstentoonstelling met tal van hedendaagse kunstdisciplines.

 

Sciencefiction heeft immers niet alleen romans, films, geïllustreerde bladen of stripverhalen geïnspireerd. Al van bij het ontstaan van het genre heeft het bijgedragen aan of op zijn minst indirect aanleiding gegeven tot werken van hedendaagse kunstenaars.

 

Schilderijen, beeldhouwwerken, videokunst en performances putten uit dit fantasmagorische universum en interpreteren enkele van de belangrijkste mythes zonder evenwel in de beperkte zin van het woord schatplichtig te zijn aan de populaire verbeelding of de kitsch.

 

De plastische kunsten herkennen in de sciencefiction ambitieuze onderwerpen die direct refereren aan een realiteit die door de wetenschappen en de technologie dermate exponentiëel is opengebroken dat zij irreëel, zelfs hyperreëel wordt. Zelfs de meest objectieve realiteit wordt een onuitputtelijke bron van verwondering en existentiële twijfel.

 

Anders dan vaak wordt beweerd, is onze hedendaagse wereld verre van onttoverd. Er blijft een wonderlijke wereld van de wetenschap die, net als in de sprookjes, nieuwe magische figuren en objecten voorbrengt: gisteren de toverkracht van elektriciteit, vandaag de feërieke, virtuele wereld van de informatica. De sciencefiction toont ons de feiten en verzinsels van een technologische en wetenschappelijke wereld waarin wij dromen met wijdopen ogen.

 

'S.F. [Art, science & fiction]' wil de verbanden onderzoeken tussen de schone kunsten en de sciencefiction. De werken en documenten in deze tentoonstelling ressorteren onder de meest uiteenlopend kunststromingen en artistieke bewegingen. Zo kan de bezoeker net zo goed kennismaken met moderne kunstenaars in de ban van wetenschappelijke concepten, zoals de vierde dimensie, als met postmoderne of eigentijdse kunstenaars die hun commentaar leveren op populaire mythes als Superman.

 

  

 

Wij nodigen onze klanten heel graag uit op een boeiende kennismaking
met de kunst van vandaag.
Vraag het combiticket voor drie toptentoonstellingen

in uw kantoor van BNP Paribas Fortis en geniet 50% korting.