Lootvloet 

 

 

Binnenkort een openbaar register van uiteindelijke begunstigden
 

De identiteit van de uiteindelijke eigenaars van vennootschappen, trusts en andere wettelijke entiteiten moet worden opgenomen in een register dat elke lidstaat moet aanleggen. Dat register is toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten én voor het publiek. Bovendien worden geldoverschrijvingen makkelijker te volgen.


 

 

De Europarlementsleden keurden op 20 mei 2015 de vierde richtlijn tegen het witwassen van geld goed. Doel is een beter bestrijding van belastingontduiking en terrorismefinanciering.

De richtlijn verplicht de lidstaten om een centraal register bij te houden. Daarin moeten zij alle informatie verzamelen over de werkelijke eigenaars van vennootschappen, trusts en andere wettelijke entiteiten die op hun grondgebied zijn opgericht. Zij hoeven enkel de noodzakelijke informatie op te nemen en actueel te houden zoals de gegevens over de aangehouden participatie.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie