Investeringsadvies

Uw private banker begeleidt u in het kader van het beheer van uw beleggingsportefeuille, waarbij hij rekening houdt met uw risico/rendementsprofiel, uw prioriteiten en waarden.

Wat is Investeringsadvies?

Investeringsadvies is een dienst waarbij uw private banker u actief helpt bij het beheer van uw beleggingsportefeuille in het kader van een globale benadering van uw vermogen.
 

Voordelen

  • Gepersonaliseerd : Uw private banker begeleidt u persoonlijk bij het beheer van uw beleggingsportefeuille.
  • Op maat : Uw private banker zal u de beste formule voorstellen, in functie van de belegde bedragen en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Professioneel : Dankzij onze teams kunt u rekenen op een grote knowhow op het vlak van beleggingen, zodat u uw beslissingen met kennis van zaken kunt nemen.

 

Beleggingsrisico's

Beleggingen houden door hun aard een speculatie- en risicofactor in vanwege de onzekerheden van de financiële markten en financiële producten (alsook van de onderliggende waarden en/of emittenten).
 

 

BNP Paribas Fortis Private Banking gaat bij het verstrekken van beleggingsdiensten in de regel alleen een middelenverbintenis aan.

 
 

 

Meer informatie met betrekking tot het beleggingsrisico

 

 Ontdek in detail

Onze activiteit Investeringsadvies kadert binnen een globale benadering van uw vermogen.

  • Uw private banker start met een diagnose van uw beleggingen en doet voorstellen om uw portefeuille te optimaliseren.
  • Vanaf dan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis Private Banking. Uw private banker contacteert u met voorstellen voor eventuele aanpassingen aan uw portefeuille in functie van nieuwe marktomstandigheden, uiteraard voor zover u dit wenst. Als er zich interessante beleggingsopportuniteiten voordoen ontvangt u informatie over individuele beleggingsinstrumenten die aansluiten bij uw beleggingsstrategie.
  • Uw private banker overloopt regelmatig samen met u uw beleggingsportefeuille, waarbij het rendement, uw risicoprofiel en eventuele transacties worden besproken. Op die manier kunt u steeds in alle transparantie de evolutie van uw beleggingen opvolgen.
  • U hebt ook via PC banking een rechstreekse en beveiligde toegang tot uw portefeuille.
  • U behoudt daarbij steeds de volledige controle over aan- en verkoopbeslissingen.

 

Beleggen vergt enorm veel tijd en een ruime kennis en intensieve analyse van een groot aantal economische parameters, van financiële markten, regio's en activiteitssectoren, naast een zeer groot aanbod van individuele fondsen, aandelen, obligaties, gestructureerde producten enz.
 

Daarom laten wij u genieten van de expertise van de vele lokale experts die in elk beleggingsdomein uw private banker ondersteunen. Ook de internationale experts van de Groep BNP Paribas stellen hun professionele kennis ten dienste van uw beleggingsstrategie.

De Groep BNP Paribas is een van de aanbieders met het grootste fondsenaanbod in Europa. Wij stellen u ook in het bijzonder ons eigen gamma van Parvest fondsen voor, voorbehouden voor onze Private Banking cliënten, naast specifieke gestructureerde producten.  

Daarnaast kunt u bij uw private banker ook steeds terecht voor individueel obligatie- en aandelenadvies, of om uw eigen beleggingsideeën te toetsen.

Beleggingen bieden niet noodzakelijk kapitaalbescherming. De belegger kan worden geconfronteerd met het risico op minderwaarden in de portefeuille, faillissement(en) van een of meer emittenten van financiële instrumenten, minder presterende beleggingsformules of ongunstige macro-economische trends.

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

Alle details van dit product afdrukken