Asymmetrisch beheer

Asymmetrisch beheer is een uniek concept voor het diversifiëren van uw portefeuille dat door BNP Paribas Fortis Private Banking wordt aangeboden in het kader van een mandaat voor Discretionair beheer. Asymmetrisch beheer wordt gecombineerd met klassiekere vormen van beheer.

Wat is Asymmetrisch beheer?

Asymmetrisch beleggen heeft een dubbele doelstelling: profiteren van koersstijgingen bij gunstige financiële markten en van de veiligheid van vastrentende beleggingen, vastgoed en/of cash wanneer de markten zich grillig gedragen of dalen.

Door deze aanpak zult u bijgevolg niet systematisch het maximale rendement behalen in positief georiënteerde markten, maar zult u wel de verliezen kunnen beperken bij dalende markten.
 

Voordelen

  • Rendement : Bij stijgende markten pikt u gegarandeerd een graantje mee.
  • Veiligheid : U vermijdt grote onaangename verrassingen bij dalende markten.
  • Diversificatie : Een asymmetrische portefeuille is per definitie ruim gediversifieerd.

 

Beleggingsrisico's

Beleggingen houden door hun aard een speculatie- en risicofactor in vanwege de onzekerheden van de financiële markten en financiële producten (alsook van de onderliggende waarden en/of emittenten).
 

BNP Paribas Fortis Private Banking gaat bij het verstrekken van beleggingsdiensten in de regel alleen een middelenverbintenis aan.

 
 

 

Meer informatie met betrekking tot het beleggingsrisico

 

 Deze dienst in detail

Het “Portfolio Fund Management Asymmetric”-mandaat is gebaseerd op een soepelere beleggingsstrategie dan het referentie-aanbod (benchmark). Het legt zich toe op een waaier aan financiële instrumenten met asymmetrische opzet. Dit betekent met andere woorden dat elk fonds (ICB) uit onze selectie zijn eigen model heeft voor risico- en controlebeheer, en bijgevolg anders zal reageren bij wijzigende marktomstandigheden.
 

BNP Paribas Fortis Private Banking biedt 5 verschillende compartimenten aan, aangepast aan uw risicoprofiel: Conservative, Defensive, Balanced, Dynamic en Growth. Een minwaarde op de portefeuille (verlies van kapitaal) kan echter niet volledig worden uitgesloten.

Beurscycli hebben de neiging om steeds korter te worden. Voor het veiligstellen van beursprestaties is het bij dalende markten daarom aangewezen om voortdurend waakzaam te blijven. Om goed te kunnen presteren op de beurs, is het vandaag belangrijk om kort op de bal te spelen. Dat argument pleit voor asymmetrische fondsen, die dynamischer zijn en dus sneller kunnen reageren op beurscycli dan traditionele fondsen.
 

Vormt het toevoegen aan een portefeuille van verschillende asymmetrische oplossingen op zich al een uitstekende aanpak, dan zal het optimaliseren van het portefeuillebeheer door de selectie en de wegingen van de verschillende asymmetrische oplossingen wellicht nog efficiënter zijn.

 

Ons team van ervaren specialisten staat in voor de opvolging door de referentieportefeuilles – één per risico/rendementsprofiel – te laten evolueren op basis van de marktontwikkelingen en van onze beleggingsstrategie. Het team van beheerders volgt de beheersbeslissingen permanent op en past deze onmiddellijk toe in uw portefeuille.

Zware verliezen hebben een grote impact op toekomstige winsten en resultaten van uw beleggingsportefeuille. In een context van neerwaartse markten zal uw persoonlijke beheerder alles in het werk stellen om de negatieve prestatie over een periode van één jaar tot een vooraf bepaald niveau te beperken. Er kan echter geen enkele garantie worden geboden met betrekking tot de realisatie van deze doelstelling. Daarnaast is ook een vermindering van de waarde van het belegde kapitaal niet volledig uitgesloten.
 

Asymmetrische fondsen halen, precies door hun defensieve strategie, ook niet noodzakelijk ten volle voordeel uit beursoplevingen.

Het “PFM Asymmetric”-mandaat is tevens een passende oplossing in het kader van een bankgift met financiële last voor de risico/rendementsprofielen Conservative, Defensive en Balanced. Aarzel niet om dit met uw private banker te bespreken.

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

Alle details van dit product afdrukken