Adviserend beheer

U wilt een actieve rol spelen bij het beheer van uw activa en zelf beslissingen nemen inzake uw beleggingsstrategie, maar tegelijkertijd geruggensteund worden door professionals? Dan wordt u op uw wenken bediend met het Adviserend beheer van BNP Paribas Fortis Private Banking.

Wat is Adviserend beheer?

Bij Adviserend beheer contacteert uw persoonlijke portefeuillebeheerder u wanneer hij meent dat de marktomstandigheden een bijsturing van uw portefeuille rechtvaardigen, of wanneer er zich op de markten interessante beleggingsopportuniteiten voordoen. Als beleggingsprofessional die van zeer nabij de financiële markten continu opvolgt, formuleert hij beleggingsvoorstellen in functie van uw beleggingsstrategie en van uw risico/rendementsprofiel. Dit kunnen aan- of verkooptips zijn, herbeleggingsvoorstellen bij obligaties, fix fondsen of gestructureerde producten op eindvervaldag, of arbitragevoorstellen, waarbij de beheerder steeds de financiële markten onderzoekt op zoek naar de beste beleggingsopportuniteiten voor uw portefeuille.

U neemt echter steeds de eindbeslissing voor het al dat niet aanvaarden van deze voorstellen. Vanzelfsprekend behoudt u de mogelijkheid om zelf uw activa te beheren, waarbij u zelf de risico's draagt die met dit beheer verbonden zijn.
 

Voordelen

  • Gepersonaliseerd : In overleg met uw private banker begeleidt uw adviesbeheerder u persoonlijk bij het beheer van uw beleggingsportefeuille.
  • Op maat : Uw private banker zal u de beste formule voorstellen, in functie van de belegde bedragen en uw persoonlijke doelstellingen.
  • Professioneel : Dankzij onze teams kunt u rekenen op een grote knowhow op het vlak van beleggingen, zodat u al uw beslissingen met kennis van zaken kunt nemen.

 

Beleggingsrisico's

Beleggingen houden door hun aard een speculatie- en risicofactor in vanwege de onzekerheden van de financiële markten en financiële producten (alsook van de onderliggende waarden en/of emittenten).
 

BNP Paribas Fortis Private Banking gaat bij het verstrekken van beleggingsdiensten in de regel alleen een middelenverbintenis aan.

 
 
 

 

Meer informatie met betrekking tot het beleggingsrisico

 

 Ontdek in detail

Onze activiteit Adviserend beheer kadert binnen een globale benadering van uw vermogen.

  • Uw beheerder start met een diagnose van uw beleggingen en doet voorstellen om uw portefeuille te optimaliseren.
  • Vanaf dan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis Private Banking. Uw portefeuillebeheerder contacteert u met voorstellen voor eventuele aanpassingen aan uw portefeuille in functie van nieuwe marktomstandigheden of met het oog op een ruimere diversificatie, uiteraard voor zover u dit wenst. Als er zich interessante beleggingsopportuniteiten voordoen ontvangt u informatie over individuele beleggingsinstrumenten die aansluiten bij uw beleggingsstrategie.
  • Uw beheerder overloopt regelmatig samen met u uw beleggingsportefeuille, waarbij het rendement, uw risicoprofiel en eventuele transacties worden besproken. Op die manier kunt u steeds in alle transparantie de evolutie van uw beleggingen opvolgen.
  • U hebt ook via PC banking een rechstreekse en beveiligde toegang tot uw portefeuille.
  • U behoudt daarbij steeds de volledige controle over aan- en verkoopbeslissingen.

 

Beleggen vergt enorm veel tijd en een ruime kennis en intensieve analyse van een groot aantal economische parameters, van financiële markten, regio's en activiteitssectoren, naast een zeer groot aanbod van individuele fondsen, aandelen, obligaties, gestructureerde producten enz.
 

Daarom laten wij u genieten van de expertise van tal van lokale experts die in elk beleggingsdomein uw portefeuillebeheerder ondersteunen. Ook de internationale experts van de Groep BNP Paribas stellen hun professionele kennis ten dienste van uw beleggingsstrategie.
 

Cliënten die een beroep doen op Adviserend beheer krijgen bijvoorbeeld toegang tot de informatiefiches van de ruim 500 aandelen die door onze internationale specialisten worden opgevolgd.

De Groep BNP Paribas is een van de aanbieders met het grootste fondsenaanbod in Europa. Wij stellen u ook in het bijzonder ons eigen gamma van Parvest fondsen voor, voorbehouden voor onze Private Banking cliënten, naast specifieke gestructureerde producten. Binnen Adviserend beheer besteden we ook veel aandacht aan het open architectuuraanbod, waarbij onze specialisten op zoek gaan naar de beste fondsen ter wereld van andere fondsenbeheerders.

 

Daarnaast kunt u bij uw portefeuillebeheerder ook steeds terecht voor individueel obligatie- en aandelenadvies, of om uw eigen beleggingsideeën te toetsen.

Beleggingen bieden niet noodzakelijk kapitaalbescherming. De belegger kan worden geconfronteerd met het risico op minderwaarden in de portefeuille, faillissement(en) van een of meer emittenten van financiële instrumenten, minder presterende beleggingsformules of ongunstige macro-economische trends.

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

Alle details van dit product afdrukken