Visa Gold

Hogere uitgavenlimiet en meer bescherming met Visa Gold Visa Gold

Wat is Visa Gold?

Visa Gold is een kredietkaart met een standaard uitgavenlimiet van 5.000 EUR. Wanneer u aankopen doet of geld afhaalt met Visa Gold, gaat het bedrag niet meteen van uw rekening, maar op één vaste dag in de maand. De kaart wordt aanvaard door miljoenen handelaars, overal ter wereld en op het internet. 

Voordelen van deze kredietkaart

Met Visa Gold kunt u terecht in miljoenen winkels, hotels, restaurants … overal ter wereld en op het internet. U kunt er ook wereldwijd geld mee afhalen aan elke automaat met het Visa-logo.

Al uw betalingen en geldafhalingen met uw kredietkaart worden op één vaste dag in de maand afgesloten. Pas 9 kalenderdagen later gaat het bedrag van uw rekening. Zo geniet u gratis uitstel van betaling.

Standaard gaan uw kredietkaartuitgaven elke maand in één keer van uw rekening. Wilt u liever op uw eigen tempo terugbetalen? Informeer in uw kantoor naar de overeenkomst ‘kredietopening gespreid betalen'.

U krijgt elke maand een helder overzicht van alle verrichtingen die u met Visa Gold hebt uitgevoerd. Bovendien kunt u in PC banking uw kredietkaartverrichtingen elke dag op de voet volgen.

Betalen met Visa is vaak de goedkoopste manier dankzij talrijke kortingen op reizen, culturele evenementen en aankopen in diverse winkelketens. Bovendien zitten exclusief bij de Gold-kaart vier interessante verzekeringen, waaronder een uitstekende reisannuleringsverzekering.

 

Meer weten over Visa Gold

 • Boekt u een reis? Betaal met Visa Gold! U geniet dan immers automatisch de Verzekering Reisannulering die uw kosten dekt bij ziekte, ongeval, overlijden of zware materiële schade.
 • De Verzekering Aankoopgarantie beschermt uw winkelaankopen tot 120 dagen tegen diefstal of accidentele schade.
 • Online aankopen (behalve tweedehands) zijn dankzij de Verzekering Aankoopgarantie Internet tot 90 dagen verzekerd bij niet-levering, gebrekkige of niet-conforme levering.
 • De Verzekering Kaartfraude, tot slot, beschermt u tegen misbruik bij verlies of diefstal van uw kaart.

 

De verzekering Gold Card Insurance is een verzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis, dat tevens de verzekeringsnemer is van dit collectieve jaarlijks hernieuwbare verzekeringscontract naar Belgisch recht. De houder van een verzekerde kredietkaart is automatisch aangesloten. Zijn aansluiting eindigt als hij zijn verzekerde kredietkaart niet vernieuwt, als de verzekerde kaart opgezegd wordt of als het collectieve verzekeringscontract stopt. Zodra de aansluiting beëindigd is, eindigt ook de dekking, ook voor goederen die u reeds betaalde met de kaart.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 • Reisannulering bij ziekte, ongeval, overlijden of ernstige materiële schade van de verzekerde.
  Let wel: de verzekerde moet de reis in kwestie voor hem en/of zijn familie voor minstens 70% betaald hebben met de verzekerde kredietkaart.
 • Aankoopgarantie als het goed dat u aankocht met de kaart, binnen de 120 dagen na aankoop of levering, gestolen wordt of accidenteel beschadigd raakt.
 • Aankoopgarantie als het goed dat u op internet aankocht en betaalde met de verzekerde kredietkaart binnen de 90 dagen na aankoop niet geleverd is of bij levering niet conform blijkt of gebreken vertoont.
 • Verzekering van de franchise als iemand frauduleus met uw kaart betaalt of geld opvraagt.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • geen annulatie van reizen gereserveerd in het kader van uw beroep of handelsactiviteiten,
 • geen aankoopgarantie als het verzekerde goed gewoonweg zoek raakt of verdwijnt,
 • geen aankoopgarantie als het goed dat u op het internet aankocht, niet geleverd wordt door een staking van de post of het koeriersbedrijf,
 • geen verzekering van de franchise als het frauduleus gebruik mogelijk werd door een opzettelijke fout of door medeplichtigheid van de verzekerde of omdat hij de kaart en de geheime code bij elkaar of op een onveilige manier bewaarde.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement (JQABD) van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Bekijk het handige overzicht van alle verzekeringen (pdf) inbegrepen bij de kredietkaarten van BNP Paribas Fortis.

U houdt van reizen, lekker eten of shoppen? Of van een bezoekje aan de opera of de sauna? Surf dan zeker regelmatig naar www.spaarenpluk.be. U vindt er altijd een waaier aan kortingen en uitzonderlijke acties, exclusief voor wie betaalt met zijn kredietkaart.

 • Voor elke betaling of geldafhaling vanaf 25 EUR - waar ook ter wereld - krijgt u een Spaar&Pluk-punt. U hebt 5 punten bijeen gespaard? Dan krijgt u een aankoopcheque van 5 EUR toegestuurd.

Met Visa Gold kunt u standaard tot 5.000 EUR per maand uitgeven. Zo geniet u meer financiële vrijheid. Liever een lagere uitgavenlimiet? Dat kan uiteraard altijd. In samenspraak met uw kantoor kunt u uw limiet tijdelijk of zelfs definitief laten aanpassen.

Het merendeel van de fraude met kredietkaarten gebeurt in de Verenigde Staten. Daarom zijn onze kredietkaarten standaard geblokkeerd voor gebruik in de VS. Gaat u binnenkort naar de States? Denk er dan aan om uw kaart tijdelijk te laten openstellen voor de VS.

 

 

Vertrekt u naar de VS? Beperkingen i.v.m. uw kredietkaart.

 

Online openstellen

Prijs

 • Visa Gold kost standaard 46 EUR per jaar.
 • Hebt u een Premium Pack, dan is de kaart inbegrepen in uw maandelijkse bijdrage.
 • Betalingen (in euro) met uw kredietkaart zijn gratis, geldafhalingen aan de automaat niet. Aan verrichtingen in een vreemde munt zijn wisselkosten verbonden. Alle details vindt u in onze tarievenlijst (pdf).

Vergelijkbare producten

Wettelijke informatie

Visa Gold:
Dit aanbod is geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Optiline:
Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702.

 

Algemene voorwaarden (pdf)Algemene voorwaarden geldig vanaf 23/06/2016 (pdf)Gold Card-verzekeringen: geldig voor de betalingen vanaf 1/01/2015 (pdf)Gold Card-verzekeringen: aangifteformulier bij schade (pdf)
Algemene voorwaarden voor de kredietopening gespreid betalen (pdf)Gold Card-verzekeringen: geldig voor de betalingen t/m 31/12/2014 (pdf)Meer over Visa

Alle details van dit product afdrukken