Verzekering lening op afbetaling

Wat als u, tijdens de looptijd van uw lening, iets overkomt? Vrijwaar uw gezin van financiële problemen.

 

Wat is de Verzekering lening op afbetaling?

Met de Verzekering lening op afbetaling van AG insurance zorgt u voor financiële bescherming van uw gezin mocht u tijdens de looptijd van uw lening vroegtijdig overlijden of volledig invalide worden.

 

In een oogopslag

De Verzekering Lening op Afbetaling is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Alpha Credit heeft dit collectief, jaarlijks hernieuwbaar verzekeringscontract naar Belgisch recht afgesloten bij AG Insurance. U kunt op individuele basis en op eigen initiatief toetreden tot dit collectieve contract. Uw verzekering stopt als uw Lening op afbetaling eindigt, als u de verzekering vervroegd opzegt (gratis) of als het collectieve contract ophoudt te bestaan.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • Bij overlijden van de verzekerde: de verzekering lost in één keer de lening af door alles terug te betalen wat op de datum van overlijden nog open stond.
  • Bij volledige invaliditeit (minstens 66%) neemt de verzekering, na afloop van de wachttijd, de maandelijkse aflossingen van de lening over, net als de premies voor de verzekering(en) die u in dit kader afsloot. De verzekering blijft dit doen zolang de volledige invaliditeit duurt.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

  • Overlijden of invaliditeit door een ziekte die al bestond vóór de toetreding of door een ongeval van vóór die datum.
  • Overlijden door een zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar na toetreding.
  • Invaliditeit door een psychische, subjectieve of zenuwaandoening.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

  • Gemoedsrust: uw gezin blijft gevrijwaard van extra financiële zorgen.
  • Vlotte afsluiting: omslachtige modaliteiten laten we achterwege.
 

   

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as