Verzekering Krediet op afbetaling

Financiert u uw nieuwe machines en kantoormeubilair via een krediet op afbetaling? Verzeker u dan tegen mogelijke financiële problemen tijdens de looptijd.

Wat is de verzekering krediet op afbetaling?

De verzekering krediet op afbetaling voorkomt dat uw bedrijf na uw overlijden achterblijft met afbetalingsproblemen.

 

In een oogopslag

De verzekering Krediet op afbetaling is een overlijdensverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt voor de looptijd van het krediet gesloten.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Deze verzekering betaalt het saldo van het krediet op afbetaling bij overlijden van de verzekerde. Het verzekerde kapitaal daalt gelijkmatig mee met de aflossingen van het krediet.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

  • Het overlijden van de verzekerde door zelfmoord tijdens het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het contract.
  • Het overlijden van de verzekerde dat opzettelijk of op aansporing van de verzekeringsnemer (als die verschilt van de verzekerde) of van een van de rechthebbenden werd veroorzaakt.
 
Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

 

Voordelen

  • Zekerheid: uw zaak en uw gezin komen niet in financiële problemen na uw overlijden.
  • Vrijheid: u kunt volop investeren zonder u zorgen te maken om onvoorziene omstandigheden.
 

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as