Rekeningverzekering

Bij een overlijden door ongeval kan de naaste familie geconfronteerd worden met financiële problemen waar ze niet op voorbereid was. U kunt hen deze zorgen ontnemen door bij leven een levensverzekering te nemen die gekoppeld is aan uw bankrekeningen. Bij overlijden zal er dan aan de begunstigden een bepaald kapitaal uitgekeerd worden.

Wat is de Rekeningverzekering?

De Rekeningverzekering is een verzekering die verbonden kan worden aan uw Zicht- of Spaarrekening. Bij een overlijden door ongeval krijgen uw nabestaanden dan een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw Zicht- of Spaarrekening.

 

In een oogopslag

De Rekeningverzekering is een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis bij AG Insurance, en waar u kunt bij aansluiten. Die aansluiting is facultatief en neemt automatisch een einde als u haar vervroegd opzegt (gratis), als de rekening waaraan ze verbonden is wordt afgesloten of als het collectieve contract wordt stopgezet.


Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Dekking tegen overlijden door ongeval.
  • Geldt als ongeval: een val, een verkeersongeval of verdrinking.
  • Het ongeval dat leidde tot het overlijden moet een externe oorzaak hebben die niets te maken heeft met de verzekerde.
 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

Overlijden als gevolg van:

 • een interne medische oorzaak;
 • een opzettelijk daad van de begunstigde of uitgevoerd op diens aansporing;
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord;
 • een staat van alcoholintoxicatie.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: in voor hen moeilijke tijden verlicht u de zorgen van uw nabestaanden.
 • Financiële zekerheid: de gewaarborgde vergoeding per verzekerde rekening bedraagt minimaal 2.500 EUR en kan oplopen tot 50.000 EUR.

 

 

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


    

 

 

Alle details van dit product afdrukken
 

}