Pension Invest Plan-RIZIV of Gewaarborgd Inkomen via de RIZIV-bijdragen

Investeer uw RIZIV-voordelen in een aanvullend pensioen of een gewaarborgd inkomen. Zo bouwt u extra zekerheid op. 

Hoe kan ik mijn RIZIV-tegemoetkomingen besteden?

Geniet u RIZIV-voordelen*? Dan kunt u die gebruiken om een fiscaal voordelig aanvullend pensioen op te bouwen bovenop uw wettelijk pensioen (via Pension Invest Plan-RIZIV) .U kunt zich op die manier beschermen tegen arbeidsongeschiktheid dankzij het solidariteitsstelsel. U kunt uw RIZIV-voordelen ook aanwenden voor de financiering van een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

*RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het RIZIV organiseert, beheert en controleert de verplichte verzekering in België voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.


Voordelen

  • Gegarandeerd rendement: u investeert alleen de tegemoetkomingen van het RIZIV.
  • Zekerheid: Indien u kiest voor Pension Invest Plan-RIZIV, dan bouwt u een extralegaal pensioen op en en geniet u een aanvullende bescherming tegen arbeidsongeschiktheid via de solidariteitsprestaties. Indien u kiest voor de verzekering Gewaarborgd Inkomen, dan kunt u een vervangingsinkomen genieten bij inkomensverlies.
  • Soepel: u past uw contract aan wanneer u dat wilt.
  • Eenvoud: wij nemen alle administratie van u over.
 

 
  

 

Algemene voorwaarden en Solidariteitsreglement PIP-RIZIV

Website RIZIV

Folder Pension Invest Plan RIZIV

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met