Individuele Pensioentoezegging

Bent u zelfstandig bedrijfsleider? Kies dan voor een comfortabel vijfsterrenpensioen: een individuele pensioentoezegging gefinancierd door uw vennootschap.

Wat is de Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

De IPT is een Tak 21 levensverzekering van AG Insurance voor zelfstandige bedrijfsleiders. De vennootschap stort de premies en geniet meteen van de belastingsaftrek. En u ontvangt op uw pensioenleeftijd een aanvullend pensioen onder de vorm van een extra kapitaal.

Voordelen

  • Fiscale aftrekbaarheid: de vennootschap mag onder bepaalde voorwaarden (de zgn. 80%-regel) de premies voor uw individuele pensioentoezegging aftrekken van de vennootschapsbelasting. Verderop leggen we aan de hand van een voorbeeld de 80%-regel uit.
  • Garantie: het opgebouwde kapitaal blijft uw eigendom, zelfs bij faillissement, fusie, herstructurering, vrijwillig vertrek enz.
  • Vastgoedfinanciering: u kunt de Individuele Pensioentoezegging gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, verbouwen, herstellen of renoveren.
  • Soepelheid: als u dat wenst, kunt u de premies aan uw loon aanpassen. De fiscale aftrekbaarheid van de premies is afhankelijk van de 80%-regel.
  • Winstdeelname: op de premies van uw individuele pensioentoezegging kunt u bovenop de gewaarborgde rentevoet, ook een winstdeelname genieten.
  • Aanvullende verzekeringen mogelijk: als u dat wenst, kunt u binnen uw Individuele Pensioentoezegging aanvullende risico's verzekeren: een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid, terugbetaling van de premies voor de IPT tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, een kapitaal bij overlijden of een kapitaal bij overlijden door ongeval.

 

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 

Maak ook kennis met