home invest plan

Home Invest Plan

 • Individuele levensverzekering van AG Insurance (tak 21)
  onderworpen
  aan het Belgische recht
 • Belegde nettopremie 100% gegarandeerd
 • Eventuele winstdeelneming
 • Geen vooraf bepaalde eindvervaldag
 • Minimumlooptijd 10 jaar
Flexible Dynamic fonds stratégique

  In een notendop
   

  • Home Invest Plan is bestemd voor spaarders die in alle veiligheid op middellange termijn een hypothecair krediet willen voorbereiden en tegelijk een fiscaal voordeel genieten.
  • Ideaal om op eigen tempo de aankoop of bouw van een toekomstige woning voor te bereiden.
  • Belastingvoordeel in het kader van het langetermijnsparen.
  • Kosteloze omzetting in een schuldsaldoverzekering bij het afsluiten van een hypothecair krediet.
  • Opgebouwde kapitaal en rendement gewaarborgd.
  • Haalbaar voor alle budgetten: minimale premie van 30 euro per maand of 360 euro per jaar

Bereid de aankoop van uw woning voor

U droomt ervan om uw woning te kopen of te bouwen maar u weet nog niet wanneer? Dankzij het Home Invest Plan bereidt u in alle veiligheid uw toekomstig hypothecair krediet voor en geniet u bovendien een belastingvoordeel.

 

Via regelmatige stortingen waarvan u het bedrag en de periodiciteit kiest, zorgt u voor de voorfinanciering van uw schuldsaldoverzekering, die uw later woonkrediet zal dekken. Op die manier profiteert u reeds van het belastingvoordeel in het kader van het langetermijnsparen.

 

Mochten uw vastgoedplannen niet doorgaan, dan loopt het contract gewoon door zonder dat u iets hoeft te doen. Na afloop van uw contract beschikt u dan over een flink pensioenkapitaal.   

   

Kapitaal en rendement gewaarborgd

Home Invest Plan is een individuele levensverzekering van Tak 21. U geniet een dubbele waarborg:

 • Kapitaalgarantie: via de belegde nettopremie (zonder belastingen en kosten) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op.
   
 • Rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een winstdeling. 
  
 

Belastingvoordeel

Home Invest Plan wordt aangeboden in het kader van het langetermijnsparen. Elke storting geeft u recht op een belastingvoordeel onder de vorm van een belastingvermindering. Concreet krijgt u 30% van de gestorte premie terug.

 

Voor de inkomsten van 2015 bedraagt het maximale bedrag van deze belastingvermindering afhankelijk van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie 2.260 euro. Op die manier bespaart u tot 678 euro op uw belastingen.

Die belastingvermindering geldt bovendien voor elke belastingplichtige. Beide gezinsleden kunnen er dus van profiteren. Iedereen sluit dus zijn eigen Home Invest Plan af.

 

Om u te helpen bij het invullen van uw langetermijnsparen op uw belastingaangifte stuurt AG Insurance u elk jaar een fiscaal attest. Het volstaat om het gestorte bedrag in te vullen in uw aangifte. 


Voordelen

 • Comfortabel: u bereidt lang op voorhand de aankoop van uw eigen woning voor en geniet bovendien een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premies.
       
 • Veiligheid: Rentevoet en kapitaal zijn gewaarborgd.   
   
 • Soepel: u kunt uw Home Invest Plan vlot aanpassen tijdens de looptijd.  
   
 • U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

 

Risico's

 • Opgelegde duur: Als u het Home Invest Plan niet in een schuldsaldoverzekering omzet, dan loopt het plan tot uw 65ste, of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Blijft er na de omzetting nog kapitaal over in uw Home Invest Plan, dan ontvangt u dit bij uw pensioen. Vraagt u uw kapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan moet u het belastingvoordeel terugbetalen en tot 33% belasting betalen.

  

Goed om te weten

Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij.

Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

   

Kosten en taksen

 • Instapkosten: 5% op de gestorte premies. De instapkosten verminderen gedurende de laatste 5 jaren: zij bedragen 4%, 3% en 2% wanneer de storting respectievelijk gebeurde in het 5e, 4e en 3e jaar vóór de vervaldag van het contract.
  Belangrijk: tijdens het tweede en het laatste jaar voor de einddatum van het contract zijn geen instapkosten meer verschuldigd.
   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde. 
   
 • Afkoopkosten: het contract kan zonder afkoopvergoeding worden afgekocht vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde. Bij afkoop vóór die datum is een afkoopvergoeding verschuldigd. Die afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde van het contract. De afkoopvergoeding bedraagt 4%, 3%, 2%, 1% of 0% wanneer de afkoop plaatsvindt in het vijfde, vierde, derde, tweede of het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het contract afloopt. 
   
 • Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.
   
 

Fiscaliteit

 • Contract met fiscale vrijstelling
  - Bij afkoop wordt tot 33%
  belasting afgehouden;
  - Een 'anticipatieve heffing' van 10% zal in principe worden afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract. 
   
 •  Contract zonder fiscale vrijstelling
  - Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar is er een roerende voorheffing van 25% verschuldigd op de interest. Het belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenkomt met een kapitalisatie van de interest aan 4,75% per jaar. - De afkopen uitgevoerd na 8 jaar zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing als de verzekeringsnemer een natuurlijke persoon is.
  - Het kapitaal bij leven op de eindvervaldag en het kapitaal bij overlijden zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

Disclaimer: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Home Invest Plan.
Lexicon

Winstdeling :
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt.
Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, http://www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 

 

 

 

Misschien ook interessant

 

Pension Invest Plan

 

Junior Invest Plan

 

Junior Future Plan

 

Target Invest Plan

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht  Levensverzekering (tak 21 en 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 21 en 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht

 

img_subtitle3

 

 

img_subtitle3

 

 

Global Conservative

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen beleggingsadvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke belegger aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van Home Invest Plan, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, is het voor elke belegger raadzaam om na te gaan of de beleggingsformule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een beleggingsadviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde beleggingsdienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een belegging al dan niet voor u geschikt is.

  

 

Afdrukken