Spaarrekening Short

De Spaarrekening Short, de spaarformule voor uw liquiditeiten op korte termijn.

Wat is de Spaarrekening Short?

De Spaarrekening Short is een niet-gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Het is het ideaal basisinstrument om te sparen en een geldreserve op korte termijn op te bouwen. De basisrente bedraagt 0,05% (brutopercentage op jaarbasis) voor elk bedrag van minstens 12.500 euro en maximaal 1.000.000 euro.

 

Voordelen van de Spaarrekening Short

 • Gratis voor actieve rekeningen (behalve eventuele portkosten)
 • Gebruiksgemak: de Spaarrekening Short is zeer gebruiksvriendelijk. U stort geld op uw spaarrekening zoals u wilt: per overschrijving, via PC banking Pro enz. Geld opvragen van een Spaarrekening Short kan door het gewenste bedrag over te schrijven naar een rekening bij BNP Paribas Fortis op uw naam of op naam van een verwant van de rekeninghouder (tot en met de tweede graad).
   
 • Hoge liquiditeit: u beschikt altijd over uw geld.
 • Hoger rendement op korte termijn: de basisrente wordt voor elke dag berekend en de interesten worden driemaandelijks uitbetaald. De basisrente geldt voor het totaalbedrag van de rekening. Zodra een bedrag 91 dagen op de rekening staat, hebt u recht op een premie als het totaalbedrag meer dan 12.500 euro bedraagt.
 

Meer weten over de Spaarrekening Short

De rentevergoeding bestaat uit:

 • een basisrente die afhangt van het bedrag dat op de rekening staat: tot 12.499,99 euro, van 12.500 euro tot 1.000.000 euro, en alle bedragen daarboven.
 • een premie voor elke storting die minstens 91 opeenvolgende kalenderdagen op de rekening staat en als het totaalbedrag op de rekening minstens 12.500 EUR en maximaal 1.000.000 EUR bedraagt.

 

 

Schijf in EURBasisrentevoetGetrouwheidspremie 
0 tot 12.500 EUR0,00%0,00% 
12.500 tot 1.000.0000,05%0,00% 
Meer dan 1.000.0000,00%0,00% 

 

 

De basisrente en de premie gelden voor het volledige bedrag op de rekening.

Deze vergoeding is niet gewaarborgd. De basisrenten en de premie worden dagelijks berekend en kunnen schommelen onder invloed van de marktomstandigheden. Als deze wijzigen wordt dat gemeld met het eerstvolgende rekeninguittreksel.

De interestvergoedingen worden elk jaar op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober op de Spaarrekening Short gestort.

Een spaarrekening kan nooit negatief staan en er kan dus ook nooit debetrente verschuldigd zijn.

 

Mogelijke verrichtingen met de Spaarrekening Short zijn:

 • cash stortingen in euro;
 • indienen van cheques (enkel credit na inning);
 • overschrijvingen van een rekening van een andere financiële instelling;
 • overschrijvingen naar een BNP Paribas Fortis rekening, geopend op naam van de titularis of op naam van een verwant (tot en met de tweede graad). De rekening van de begunstigde kan één van de volgende zijn:
   • een zichtrekening
   • een spaarrekening
   • een termijnrekening

Overschrijvingen naar een niet-BNP Paribas Fortis rekening, doorlopende opdrachten en domiciliëringen zijn niet toegelaten.

Opmerking: maximaal één Spaarrekening Short per klant.

De Spaarrekening Short is geen gereglementeerde spaarrekening. De interesten zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing van 27%.

Wij raden u aan om de bijzondere voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer u een rekening opent

Bijzondere voorwaarden (pdf)

 

 


 

 

Wettelijke vermeldingen

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen onder de depositogarantie (op voorwaarde dat de spaarder daarvoor in aanmerking komt) en zijn dus altijd gewaarborgd, ook in geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest of in aandelen moet omzetten (bail-in).

 

Klachten kunt u richten aan:

BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;

OMBUDSFIN - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).Alle details van dit product afdrukken