Staatsbons

Staatsbons worden door beleggers bijzonder op prijs gesteld om hun defensieve kwaliteiten en ze verdienen dan ook een plaats in elke goed gediversifieerde portefeuille, waarvan ze de stabiliteit versterken.

Wat zijn staatsobligaties?

Een staatsbon is een obligatie die door een staat wordt uitgegeven op middellange/lange termijn en voorziet in de terugbetaling van 100% van het kapitaal op de vervaldag en de uitkering van een jaarlijkse coupon. Het risico van de staatsbon hangt vooral af van de solvabiliteit van de uitgevende staat en de uitgiftemunt.

Voordelen

  • Voorwaarden van de staatsbon zijn vanaf het begin bekend (looptijd, coupons ...).
  • Terugbetaling van de staatsbon tegen 100% van de nominale waarde op de vervaldag.

 

 

Meer info over de Staatsbons

 

 

Ontdek in detail

In vergelijking met de andere categorieën obligaties zijn de risico's van de staatsleningen uit de eurozone vrij beperkt:

  • Insolvabiliteitsrisico: Aan de hand van de ratings die de ratingagentschappen toekennen, kan de belegger zich bovendien een goed idee vormen van de solvabiliteit van de emitterende landen. 
  • Liquiditeitsrisico: het grote volume van de staatsschuld op lange termijn van de best geplaatste EMU-leden garandeert een behoorlijke liquiditeit van de staatsobligaties op de secundaire markt.
  • Wisselkoersrisico voor staatsleningen in vreemde valuta's. Het wisselkoersrisico impliceert dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan ontvangen dat lager is dan het bedrag in euro dat oorspronkelijk werd belegd. 
  • Renterisico: de koers van een staatsobligatie schommelt volgens de marktvoorwaarden.

 

Om op een hoger rendement te mikken, kan de belegger zijn portefeuille staatsobligaties diversifiëren door er staatsleningen in op te nemen die niet tot de eurozone behoren. Hij moet zich er wel van bewust zijn dat hij zich ook aan grotere risico's blootstelt, aangezien een hoge rente van staatsobligaties doorgaans samengaat met een grote volatiliteit. Voor een betere risicobeheersing kan de particuliere belegger gebruikmaken van een obligatiefonds, dat hem een grote diversificatie biedt, zelfs met een beperkt kapitaal.

Primaire markt

Als een nieuwe staatsbon wordt uitgegeven, kan de belegger er op de primaire markt op intekenen gedurende een welbepaalde periode, de "uitgifteperiode" genoemd, en dat tegen een vaste prijs.

In België geeft de Schatkist viermaal per jaar staatsbons uit (in maart, juni, september en december).

Ontdek ons aanbod op de primaire markt (pdf).

 

Secundaire markt

Staatsbons worden verhandeld op de beurs. Een staatsbon obligatie kopen na de uitgifteperiode of ze vóór de vervaldag verkopen, moet de belegger doen via de secundaire markt. De aankoop- of verkoopprijs van een staatsbon wordt dan bepaald door de koers van de obligatie, die voortdurend verandert. De koers schommelt immers volgens allerlei elementen, zoals de resterende looptijd van de staatsbon, de financiële gezondheid van de emittent, de nadering van een couponbetaling, maar ook de nominale rente en de marktrente. Als de marktrente stijgt, vertonen de koersen van bestaande staatsbons doorgaans de neiging om te dalen, en omgekeerd. 

 

 

Alle details van de Staatsbons afdrukken