Kasbon

Voor uw geld wilt u boven alles zekerheid. En graag ook een mooi rendement. De kasbon verenigt beide wensen.

Wat is de Kasbon?

De Kasbon is een veilige beleggingsformule. De Kasbon voor veilig beleggen combineert een vaste looptijd met een gegarandeerde opbrengst die op voorhand gekend is. U kiest zelf de looptijd van uw Kasbon(s). Inschrijven kan op elk moment.

Voordelen

 • Zekere belegging: de Kasbon biedt een vaste interest gedurende de volledige looptijd.  
 • Geen wisselkoersrisico: Kasbons worden uitgegeven in euro.  
 • Voordelig: gratis bewaring van de Kasbons op Effectenrekening.
 

Ontdek in detail

Een Kasbon is een door BNP Paribas Fortis uitgegeven gedematerialiseerde(*) obligatie. Er bestaan verschillende types:
 • Kasbon op 1 jaar tot 10 jaar.  
 • Kapitalisatiebon (**) op 1 jaar tot 10 jaar.  

 

(*) Een gedematerialiseerd effect is een effect op een Effectenrekening dat niet opvraagbaar is onder materiële vorm. Sinds 1 januari 2008 mogen geen Kasbons aan toonder meer uitgegeven worden.

(**) De Kapitalisatiebon is een variant van de Kasbon. De totale opbrengst van de belegging wordt pas uitbetaald op de vervaldag. De jaarlijkse bruto interesten produceren op hun beurt ook zelf nieuwe interesten (ze worden “gekapitaliseerd”).

Munt EUR
Inschrijvingsbedragminimaal 250 EUR, geen maximum

 

Fiscaliteit van de Kasbon

 • ingezetene: roerende voorheffing
 • niet-ingezetene: 0% roerende voorheffing indien:
  • Kasbon op naam en bewaard in Effectenrekening,
  • attest "Vrijstelling van RV" is ondertekend. Dit attest is dan meteen voldoende voor alle latere inschrijvingen;  
  • en aan kapitalisatie van de rente wordt verzaakt.

 

Voorbeeld 1

U koopt een Kasbon van 2.500 EUR op 3 jaar tegen 3,00% bruto.

Elk jaar ontvangt u de bruto interesten ter waarde van 75 EUR (of 225 EUR bruto op 3 jaar).

Op de eindvervaldag wordt uw geïnvesteerd kapitaal terugbetaald.

 

Voorbeeld 2

U koopt een Kapitalisatiebon van 2.500 EUR op 3 jaar tegen 3,00% bruto.
Na 3 jaar int u uw kapitaal van 2.500 EUR, plus de gekapitaliseerde interesten van de voorbije 3 jaar. Die bedragen 231,82 EUR bruto.

Actuele rentevoeten voor onze Kasbons (pdf) Tarievenlijst effectenverrichtingen (pdf) Algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten (pdf)

Alle details van de Kasbons afdrukken