Documentair krediet

Doet u veel internationale transacties? Het documentair krediet verschaft exporteurs betalingszekerheid. En geeft het de importeur de quasi-volledige zekerheid dat hij de bestelde goederen pas dient te betalen wanneer die op basis van de overhandigde documenten overeenstemmen met zijn bestelling en binnen de afgesproken termijn worden geleverd.
 

Wat is het Documentair krediet?

Met een documentair krediet omzeilt u de lastige periode tussen de levering en betaling van internationaal verzonden goederen.

Als importeur betaalt u de goederen pas nadat ze zijn geleverd volgens de bepalingen van de verkoopovereenkomst en tegen afgifte van de documenten die in het documentair krediet zijn opgenomen. Die bewijzen in het bijzonder dat de goederen zijn geleverd binnen de overeengekomen termijn.

Als exporteur bent u beschermd omdat u een garantie kreeg van de bank van uw klant. 

Voordelen

 • Betalingszekerheid: de bank geeft volgens de instructies van de koper een schriftelijke betalingsverbintenis uit die onafhankelijk is van de onderliggende commerciële transactie.
 • Leveringsgarantie: u bepaalt zelf welke documenten aan de bank moeten worden overhandigd (factuur, verzekeringsattest, transportdocument, enz.), zodat u er zeker van bent dat de bepalingen en voorwaarden van het documentair krediet zo goed mogelijk overeenstemmen met de contractuele bepalingen.
 • Veiligheid: de bank verzekert de veiligheid van de verrichting.
 

 

Ontdek in detail

Koopt en verkoopt u geregeld in een internationale context? Dan kent u de vervelende periode tussen de bestelling, de levering en de betaling van de goederen.

Als leverancier wilt u uiteraard graag zo snel mogelijk betaald worden. En als koper wacht u liefst met betalen tot u zeker bent van de tijdige levering van de goederen.

De oplossing? Een documentair krediet. Dat is een overeenkomst die de bank van de koper verplicht om een betaling uit te voeren aan de leverancier zodra een reeks voorwaarden vervuld zijn. Die overeenkomst geeft beide partijen de garantie dat de oorspronkelijke transactie zal gebeuren zoals overeengekomen.

 

Zodra het is uitgegeven, is een documentair krediet onherroepelijk. De betalingsverbintenis kan zonder de goedkeuring van de verkoper niet worden gewijzigd of geannuleerd. Het kan worden bevestigd door een tweede bank, die doorgaans in het land van de verkoper is gevestigd. Die voegt in dat geval haar eigen, onafhankelijke verbintenis toe met bepalingen die identiek zijn aan die van de kredietopenende bank. Dit geconfirmeerd krediet biedt de meeste garantie voor de verkoper.

Elke internationale transactie via een documentair krediet telt minstens acht stappen. Die werkwijze garandeert de levering aan de koper en de betaling aan de verkoper als alle bepalingen en voorwaarden van het documentair krediet worden nageleefd.

 

 1. De koper en verkoper sluiten een verkoopovereenkomst af. Een van de artikelen in die overeenkomst voorziet in de opening van een documentair krediet ten gunste van de verkoper.
 2. De koper vraagt zijn bankier een documentair krediet te openen waarin hij alle voorwaarden voor het krediet ten gunste van zijn leverancier opsomt.
 3. De bank die de instructies van de koper heeft gekregen, opent het documentair krediet ten gunste van de verkoper.
 4. Een derde bank, een correspondent van de kredietopenende bank in het land van de verkoper, kan het krediet bevestigen op verzoek of met instemming van de kredietopenende bank.
 5. De verkoper krijgt het documentair krediet en verstuurt de goederen volgens de bepalingen ervan.
 6. De verkoper bezorgt de adviserende bank alle vereiste documenten. Als alle documenten overeenstemmen met de bepalingen en voorwaarden van het documentair krediet betaalt die de verkoper in de vorm zoals bepaald in het krediet.
 7. De adviserende bank bezorgt de documenten aan de kredietopenende bank, die na een extra controle van de documenten haar schuld vereffent bij de adviserende bank.
 8. De kredietopenende bank overhandigt de documenten aan de koper, die het bedrag betaalt dat aan de adviserende bank is gestort volgens de bepalingen van het documentair krediet.

Bij een documentair krediet treden altijd drie partijen op: een koper (applicant), een verkoper (beneficiary) en een kredietopenende bank (issuing bank). Soms treedt een adviserende bank (confirming bank) op om het krediet te bevestigen.

 

De adviserende of de kredietopenende bank gaat tot betaling over zodra zij de documenten aanvaardt die vereist zijn op grond van het documentair krediet. Om de contractuele voorwaarden om te zetten naar de bepalingen van het documentair krediet kunnen de banken verschillende documenten eisen:

 • handelsdocumenten: facturen, inspectiecertificaten, douanedocumenten, paklijsten, metingscertificaten enz.
 • transportdocumenten: vrachtbrieven, connossementen, luchtvrachtbrieven, ontvangstbewijzen van koerierbedrijven enz.
 • verzekeringsdocumenten.

 

Bij internationale verkoopovereenkomsten spelen de commerciële regels (incoterms) een erg belangrijke rol. Zij bepalen namelijk de verdeling van de kosten en de risico's tussen de partijen.

De toepasselijke regels voor documentaire kredieten zijn de 'Uniforme Regelen en Usances voor documentaire kredieten' (URU).

Vraag de opening van een documentair krediet aan via onze onlinetool Click 'n Trade. Zo volgt u in real time de status van uw transacties en weet u snel wanneer uw goederen worden geleverd en wanneer u de kredietopenende bank moet betalen.

 

Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.


Alle details van dit product afdrukken