Top Woning

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Een boom waait om op uw huis? Een brandende frietketel legt uw keuken in de as? Een lek in de leiding zet uw living onder water? U kunt maar beter goed verzekerd zijn …

 

 

Wat is de Top Woning?

Deze brandverzekering van AG Insurance betaalt in uw plaats de schade in en rond uw huis door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, natuurrampen, water, elektriciteit en inbraak. Ook de schade veroorzaakt aan het kot van uw kind, de vakantiewoning of feestzaal die u huurt … is automatisch mee gedekt.

 

In een oogopslag

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de verzekerde gevaren binnen de basiswaarborgen. Daartoe horen brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen;
 • de aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade die verzekerde goederen veroorzaken aan derden en/of hun goederen;
 • bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor een aantal kosten in het kader van een verzekerd schadegeval. Denk bijv. aan de kosten voor de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief neemt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar;
 • beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven. Dat geldt ook diefstal van onderdelen van het gebouw zoals bijv. zonnepanelen.
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?
 • schade die met opzet veroorzaakt is;
 • schade aan motorvoertuigen;
 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was;
 • schade als gevolg van het feit dat een contractuele verplichting m.b.t. de materiële staat of de voorzieningen om de verzekerde goederen te beveiligen, niet nagekomen werd.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.
 

Uw voordelen

 • de meest complete dekking van grote en kleine risico's;
 • glasheldere formule ‘Alles is verzekerd behalve …';
 • snelle en efficiënte schaderegeling via TeleClaims;
 • uw premies spreiden per maand zonder meerkost.

 

 

Uw schade aangeven?

Bel naar TeleClaimsBel naar TeleClaims op :
0800 96 040

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 


 

transpix