Top Familiale

Even niet opletten kan véél geld kosten. Gelukkig kunt u zichzelf en uw gezinsleden met de familiale verzekering Top Familiale beschermen tegen de financiële gevolgen van een kleine onoplettendheid waar uw aansprakelijkheid in het geding is.

Wat is Top Familiale?

Top Familiale is een familiale verzekering die derden schadeloos stelt voor alle schade (lichamelijk en materieel) die door uzelf, uw gezin, uw huisdieren, ... veroorzaakt werd in de privésfeer. Indien onderschreven mag u ook rekenen op rechtsbijstand - wanneer u bijvoorbeeld zelf slachtoffer bent en schadevergoeding eist van de aansprakelijke tegenpartij.

In een oogopslag

Top Familiale is een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Het betreft een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Uw burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) voor materiële of lichamelijke schade aan derden, in het kader van uw privéleven.
 • Schade veroorzaakt door uw gezinsleden of huisdieren.
 • Schade toegebracht aan derden door : uw kinderen op kot, de personen die op uw kinderen of huisdieren passen, vrienden die bij u logeren.
 • Uw eigen lichamelijke letsels als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door: kinderen van derden waarop een verzekerde toezicht houdt, de schoonmaakster, de tuinman ... die op uw initiatief en ten privé-titel voor u werken.

 

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ?

 • Schade die de klant zou toebrengen aan eigen goederen of aan zijn gezinsleden.
 • Schade die gedekt moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de BA Auto).
 • Schade in het kader van beroepsactiviteiten.
 • Opzettelijke daden van een verzekerde vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

Voordelen van de familiale verzekering Top Familiale

 • Ruime dekking over de hele wereld.
 • Een uitgebreide notie van 'verzekerde': ook voor kinderen van partners en samenwonenden, uw op kot studerende kinderen, uw tijdelijke logés, uw huishulp of gezinshulp wanneer deze bij uw werkt ...
 • Extra hoge vergoedingsplafonds dankzij deze bijzondere familiale verzekering: hoe ernstig de situatie ook lijkt, dankzij de ruime waarborgen beschikt u in de meest denkbare situaties over de correcte aansprakelijkheidsverzekering in het kader van uw privéleven.
 • 20% korting voor jongeren (max. 25 jaar) en senioren (60+).
 • Snelle schaderegeling via TeleClaims: één gratis telefoontje naar 0800/96 040 en specialisten nemen u alle zorgen uit handen (24 uur per dag, 7 dagen per week) of via het online aangifteformulier.
 • Pack Familiale+ : voor een absolute gemoedsrust: breid uw Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven uit met een reeks extra waarborgen die uniek zijn op de markt van de familiale verzekeringen.
 • Vrij te kiezen opties voor een familiale verzekering die helemaal beantwoordt aan specifieke noden.

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as