Top Bijstand bij uw Autoverzekering

Bent u geïmmobiliseerd door een panne, een ongeval of de diefstal van uw voertuig? Top Bijstand komt tussen. Bent u ziek of gekwetst, of hebt u problemen... waar ook ter wereld? Top Bijstand helpt u.

Wat is Top Bijstand?

Top Bijstand voorziet in de ruimste waarborgen op het vlak van bijstand aan personen (wereldwijd) en voor voertuigen.

In een oogopslag

BA AUTO is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Vergoeding van de stoffelijke en lichamelijke die derden lijden door een verkeersongeval veroorzaakt door een gemachtigde bestuurder van het in het contract omschreven voertuig.
 • Indien uw voertuig door een ongeval (incl. platte band) geïmmobiliseerd is in België of tot 30 km over de grens, kunt u 24u/24 beroep doen op een gratis bijstandsdienst.
 • Vergoeding van lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers: fietsers, voetgangers en passagiers van een motorvoertuig).
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?
 • Ongevallen die met opzet zijn uitgelokt.
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs of roesmiddelen.
 • Schade veroorzaakt door bestuurders zonder geldig rijbewijs. De verzekering vergoedt in dat geval wel de schade aan ‘derden' maar verhaalt de schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.
 • Schade aan het in het contract omschreven voertuig.

 

Top Bijstand is een optionele bijstandverzekering bij BA Auto, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 • In België en in alle landen toegelaten op de groene kaart: pechverhelping en vervangwagen bij een technisch incident zoals een ongeval, mechanische pech, lekke band, verloren sleutels , foute brandstof getankt, …
 • In België: organisatie en ten laste neming van medische bijstand, opsturen van medicijnen en bril, ter plaatse sturen van huishoudhulp, kinderoppas ...
 • In het buitenland: ter plaatse sturen van een arts, terugbetaling van de medische kosten tot maximaal 50.000 euro, kosten voor verlengd verblijf van de verzekerde, bijstand bij diefstal of verlies van bagage, bijstand bij verlies of diefstal van betaalmiddelen.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • De kosten die u maakt zonder dat u daarvoor het voorafgaandelijk akkoord kreeg van de bijstandsmaatschappij (tenzij anders is bepaald in het contract).
 • Bijstand als de vraag daartoe gesteld wordt in dronken toestand, bij een strafbare alcoholische intoxicatie of een gelijkaardige toestand van roes.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor . U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

Voordelen

 • Altijd mobiel: Top Bijstand lost elke panne zo snel mogelijk op (ter plaatse herstelling / slepen van uw voertuig naar een garage / terbeschikkingstelling van een vervangwagen).
 • Repatriëring: van uw wagen, uzelf en alle verzekerde inzittenden als dit nodig blijkt.
 • Bescherming: voel u geruster met de wereldwijde bijstand van Top Bijstand voor uzelf en alle andere verzekerden.
 • Waar voor uw geld: de Top Bijstand biedt werkelijk dé top in bijstand voor u, uw gezin en uw voertuig voor slechts 91 EUR.
 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


 

 

Alle details van de Bijstand auto afdrukken 

}