Modulis VIP

Als ondernemer loopt u heel wat extra risico's: brand, arbeidsongevallen, faillissement na brand, beroepsaansprakelijkheid,... Uiteraard wilt u maximale bescherming met een verzekering ondernemer of zelfstandige die maximale zekerheid biedt en zo weinig mogelijk administratie.

 

Wat is de verzekering ondernemer of zelfstandige?

Met Modulis VIP bieden we ondernemers één transparant dossier aan dat alle risico's voor hun specifieke situatie goed afdekt. Zonder dat u er zelf naar op zoek moet.

 

Voordelen

  • Comfort: uw verzekering ondernemer regelt alle administratie voor u. 
  • Zekerheid: niets wordt uit het oog verloren.
  • Voordelige tarieven: we bundelen de polissen voor alle verzekeringen voor uw onderneming en zorgen zo voor kortingen en financiële voordelen.
 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as