Hospitalisatieverzekering Plus

Jaarlijks heeft één gezin op drie af te rekenen met een ziekenhuisopname. Elk jaar brengt één Belg op zeven een aantal dagen en nachten door in een ziekenhuisbed. Het kostenplaatje dat daaraan vast hangt, is niet mis. Ziek zijn en gehospitaliseerd worden in België blijkt namelijk een steeds duurdere aangelegenheid. Vandaar de nood aan een goede hospitalisatieverzekering.

 

Wat is de Hospitalisatieverzekering Plus?

De Hospitalisatieverzekering Plus biedt u een uitgebreide bescherming tegen de financiële gevolgen van een hospitalisatie, waar ook ter wereld. Maar ze kijkt verder dan uw verblijf in het ziekenhuis...

 

In een oogopslag

De Hospitalisatieverzekering Plus is een levenslang verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit is een verzekeringscontract naar Belgisch recht. Behoudens andersluidende overeenkomst op uitdrukkelijk verzoek van de verzekeringsnemer en als het in zijn belang is, wordt het contract voor het leven afgesloten.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • De terugbetaling van de hospitalisatiekosten van de verzekerde die een noodzakelijke medische behandeling moet ondergaan ten gevolge van o.a. 30 zware ziekten, een ongeval of een bevalling.
 • Een volledige vergoeding op basis van de reële hospitalisatiekosten, inclusief de kosten waarvoor geen tegemoetkoming is van het RIZIV.
 • Pre- en posthospitalisatie, terugbetaling van de noodzakelijke ambulante medische zorgen van een maand gedurende tot drie maanden na de hospitalisatie.
 • Bijstand in het buitenland dekt de opzoekings- en reddingskosten, de repatriëring, de verzending van geneesmiddelen, prothesen ...

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • Tandheelkundige behandelingen, tenzij geneeskundig gemotiveerd door een aandoening verschillend van deze van de tanden en het gebit of door een ongeval waarvoor de waarborg verworven is.
 • Experimentele behandelingen of behandelingen van esthetische aard, met inbegrip van plastische chirurgie, zelfs in geval van functionele hinder.
 • De medische kosten worden voor de meeste ziekenhuizen integraal terugbetaald, ongeacht het type kamer. In bepaalde ziekenhuisinstellingen is 50% van de factuur voor hospitalisatie in een eenpersoonskamer ten laste van de patiënt, behalve indien hij een aanvullende dekking heeft afgesloten.
 

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

 

Voordelen

  • Gemoedsrust en zekerheid: een ziekenhuisopname hoeft niet uit te monden in een fikse financiële kater. Bevrijd uzelf en uw dierbaren dankzij een doelgerichte hospitalisatieverzekering van de financiële portie stress die een hospitalisatie met zich mee kan brengen.
  • Verzekerd zolang u zelf wil: u kunt als enige beslissen of de hospitalisatieverzekering ooit beëindigd moet worden. Vrije keuze van ziekenhuis en arts: dankzij onze hospitalisatieverzekering bent u verzekerd van de beste verzorging en de meest geavanceerde technieken.
  • Vrije keuze van ziekenhuis en arts: geniet zorgeloos van de beste verzorging en de meest geavanceerde technieken.
  • Waarborg zware ziekten: terugbetaling van de ambulante medische behandeling* van 30 zware ziekten. Zo voorziet onze hospitalisatieverzekering dekking bij kanker, leukemie, multiple sclerose,….).
  • Bijstand in binnen- en buitenland: de Hospitalisatieverzekering Plus staat u bij met raad en daad. Vóór, tijdens en na uw hospitalisatie.

 

* Ambulante zorgen = geneeskundige zorgen verstrekt of voorgeschreven door een arts zonder dat er een ziekenhuisopname is.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden hospitalisatieverzekering (pdf)

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van de hospitalisatieverzekering afdrukken