Europ Assistance Tijdelijk Contract bijstandsverzekering

Met een Europ Assistance bijstandsverzekering verzekert u zichzelf van een betrouwbare bijstand voor uzelf en, indien u dit wenst, ook voor uw voertuig. Niet alleen thuis, maar ook in de verre uithoeken van de wereld. Waar u ook bent, met één telefoontje snellen de beste specialisten u ter hulp, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Wat is het Tijdelijk Contract?

Een zeer complete medische bijstand die u beschermt tijdens één verblijf tot 45 dagen in het buitenland. Naargelang de aard van uw reis, kan u kiezen voor een Tijdelijk Contract of een Tijdelijk Contract Snow (telkens met, of zonder bijstand voertuig).

 

In een oogopslag

Het Tijdelijk Contract is een bijstandsverzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. U sluit het af voor een looptijd die u in het document 'Bijzondere voorwaarden' opgeeft. Het loopt af aan het einde van de afgesproken looptijd, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot 250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, gedurende de duur van het verblijf;
 • tenlasteneming van uw reisgenoten als ze ziek worden of een ongeval krijgen;
 • Terugkeer naar uw familie in België naar aanleiding van een hospitalisatie of het overlijden van een familielid.
 
Welke risico's zijn niet o.a. gedekt?
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of bij een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw verplaatsing of uw verblijf voort te zetten;
 • wintersportongevallen zijn enkel gedekt in het Tijdelijk Contract Snow of het Jaarcontract / Jaarcontract Plus;
 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektes die vóór het vertrek bekend waren.

 

Het Tijdelijk Contract Snow is een bijstandsverzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis, afgesloten voor een looptijd die de verzekeringsnemer in het document 'Bijzondere voorwaarden' opgeeft. Het loopt af aan het einde van de afgesproken looptijd, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, gedurende de duur van het verblijf in het buitenland;
 • in het buitenland gemaakte medische kosten: tot 250.000 EUR; in België gemaakte medische kosten als gevolg van een ongeval in het buitenland: tot 2.500 EUR;
 • tenlasteneming van opsporings- en reddingskosten als u verdwaalt of een ongeval hebt in de bergen, op of buiten de aangeduide skipistes;
   
 • tenlasteneming van uw bijkomende kosten voor de verlenging van uw reis, overnachtingen én transport (maximaal 250 EUR), als onverwachte weersomstandigheden (lawines, afgesloten wegen enz.) uw terugkeer naar België verhinderen.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld van een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering niet heeft betaald;
 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen voor ziektebeelden die vóór het vertrek bekend waren;
 • gezondheidskuren, verblijven en behandelingen voor herstel, revalidatie en fysiotherapie;
 • het gedeelte boven 2.500 EUR voor opsporingskosten bij ski-ongevallen op niet-aangeduide pistes.

 

Optie voertuig

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland, zorgen wij voor de pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig;
 • wachtbudget voor de reparatie of voor de voortzetting van de reis indien het voertuig minder dan vijf dagen geïmmobiliseerd is; repatriëring van het voertuig en zijn gebruikers indien de reparatie meer dan 5 dagen in beslag neemt.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, voertuigen van meer dan 3,5 ton; voertuigen met handelaarsplaat, voertuigen voor het commerciële vervoer van personen of handelsgoederen, taxi's, ziekenwagens, autorijscholen, lijkwagens, landbouwvoertuigen, voertuigen in verhuur (leasing of huur);
 • reparatie- en/of onderhoudskosten van het voertuig.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt ze gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: vertrek met een gerust hart op reis, u kan uw bijstandsverzekering zelfs daags voordien nog aanvragen!
 • Uitmuntende service: Europ Assistance heeft een internationaal netwerk van 402.000 dienstverleners en kan overal ter wereld tussenkomen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
 • Uitbreiding van het Tijdelijk Contract is mogelijk: Ontdek ook het Tijdelijk Contract met voertuig, of nog, het Tijdelijk Contract Snow met of zonder bijstand voertuig.
 • Vrije keuze: bij pechverhelping voor uw voertuig kiest u zelf de garagist.
 • Bagage- en annuleringsverzekering: optioneel te onderschrijven.
 

  

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

 

 

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0457.247.904 – www.europ-assistance.be

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as