Europ Assistance Student Contract

De wereld ligt aan je voeten. En dus trek je er graag op uit om die wereld te ontdekken. Gevolg: je loopt extra risico's. Want wat thuis een klein probleem is, wordt op reis snel een oncontroleerbaar drama. Verzeker je dus op voorhand van de beste bijstand die je in het buitenland kan krijgen.

Wat is het Student Contract?

De ideale formule als u in het buitenland gaat studeren. U geniet een uitgebreide dekking met terugbetaling van medische kosten tot 250.000 € en van uw studiekosten als u uw studies moet onderbreken ten gevolge van gezondheidsproblemen, met daarbij ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

In een oogopslag

Het Contract 'Student' is een bijstandsverzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis, dat voor één jaar wordt afgesloten. Het loopt af aan het einde van de looptijd, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot een bedrag van 250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, 365 dagen per jaar;
 • vervroegde terugkeer (heen-terug) naar België als een familielid in België voor langer dan 5 dagen naar het ziekenhuis moet of overlijdt;
 • terugbetaling van uw studiekosten tot 12.500 EUR als u uw studies moet onderbreken door een ziekte van uzelf of doordat een van uw ouders meer dan 30 dagen naar het ziekenhuis moet of overlijdt.
 
Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?
 • tenlasteneming van reisgenoten: het Contract ‘Student' is een individueel contract;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die de student ter plaatse kan laten behandelen en hem niet verhinderen zijn verplaatsing of zijn verblijf voort te zetten;
 • esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle diagnose- en behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie enz.) die het RIZIV niet erkent.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt ze gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: vang met een gerust hart uw studies in het buitenland aan, Europ Assistance kan immers overal ter wereld tussenkomen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
 • Uitgebreide dekking van medische & andere kosten, die vooral in het buitenland hoog kunnen oplopen.
 • Garantie studieonderbreking: vergoeding van uw studiekosten tot 12.500 EUR.
 

  

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 Algemene voorwaarden (pdf)

 

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0457.247.904–www.europ-assistance.be

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman