Europ Assistance 'Jaarcontract' en 'Jaarcontract Plus'
met of zonder reisannulatie (bijstandsverzekering)

 

Met een Europ Assistance bijstandsverzekering verzekert u zichzelf van een betrouwbare bijstand voor uzelf en, indien u dit wenst, ook voor uw voertuig. Europ Assistance vergezelt u niet alleen thuis, maar ook in de verre uithoeken van de wereld. Waar u ook bent, met één telefoontje snellen de beste specialisten u ter hulp, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 

 

Wat is het Jaarcontract van Europ Assistance?

Een zeer complete medische bijstand die het hele jaar door al uw verblijven in het buitenland dekt. Met de optionele formule Jaarcontract met voertuig verrijkt u uw Europ Assistance met een heel jaar pechverhelping vanaf 10 km van uw woonplaats (bijstand voor uw 2de voertuig is dan gratis), met de Jaarformule Plus gebeurt de pechverhelping zelfs aan uw voordeur.
Wilt u ook het financiële risico dekken als u niet op reis kunt vertrekken? Kies dan voor onze contracten met reisannulatie.

 

In een oogopslag

Het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus met of zonder reisannulatie zijn bijstandsverzekeringscontracten naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. U sluit het voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot 1.250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, 365 dagen per jaar voor verblijven van maximaal drie opeenvolgende maanden in het buitenland;
 • vervroegde terugkeer uit het buitenland in geval van hospitalisatie van meer dan vijf dagen of het overlijden van een familielid in België;
 • ongeval op de skipistes of tijdens de wintersport;
 • bijstand bij natuurrampen : verlenging van het verblijf van de verzekerde(n) in het buitenland.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektebeelden die vóór het vertrek bekend waren;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 1.240 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een ziekteverzekering of zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
 • ongeval buiten de skipiste indien de verzekerde niet begeleid werd door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

 

Jaarcontract Optie voertuig

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland , zorgen wij voor de pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig vanaf 10 km van de woonplaats (er is geen franchise bij een ongeval);
 • wachtbudget voor de reparatie of voor de voortzetting van de reis indien het voertuig minder dan vijf dagen geïmmobiliseerd is; repatriëring van het voertuig en zijn gebruikers als de reparatie langer dan 5 dagen vergt.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, voertuigen van meer dan 3,5 ton; voertuigen met handelaarsplaat, voertuigen voor het commerciële vervoer van personen of handelsgoederen, taxi's, ziekenwagens, autorijscholen, lijkwagens, landbouwvoertuigen, huurauto's;
 • reparatie- en/of onderhoudskosten van het voertuig;
 • de tussenkomst van Europ Assistance is beperkt tot 250 euro als u zelf (en dus niet Europ Assistance) pechverhelping/sleepdienst organiseert. Deze beperking geldt niet als het voertuig geïmmobiliseerd is als gevolg van een ongeval en u Europ Assistance niet hebt kunnen contacteren.

 

Het Jaarcontract Plus stelt andere waarborgen en uitsluitingen voor het deel voertuig voor, met name:

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland, zorgen wij voor de pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig zonder kilometerfranchise;
 • de terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België voor maximaal vijf dagen indien uw verzekerde wagen door een technisch probleem in België geïmmobiliseerd is, of indien uw voertuig vanuit het buitenland naar België gerepatrieerd moet worden.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • Zelfde beperkingen als voor het Jaarcontract;
 • diefstal van het verzekerde voertuig geeft geen recht op een vervangwagen behalve als er geen tussenkomst is van uw verzekeringsmaatschappij.


 

Het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus met reisannulatie bieden bijkomende waarborgen en uitsluitingen, namelijk:

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Voor de annulering, wijziging of onderbreking van uw verblijf als gevolg van een ziekte, ongeval, overlijden, hospitalisatie of een ernstig schadegeval in de woonplaats betalen wij u tot 2.500 EUR per persoon en maximaal 12.500 EUR per reis voor alle verzekerden terug.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Reizen en verblijven die de verzekerden vóór het sluiten van een contract met reisannulatie hebben geboekt en waarvan de vertrekdatum van de reis of het verblijf minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract met reisannulatie is gepland, zijn niet gedekt.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt ze gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: vertrek 365 dagen per jaar met een gerust hart op reis. Dankzij uw Europ Assistance.
 • Uitmuntende service: Europ Assistance heeft een internationaal netwerk van 402.000 dienstverleners en kan overal ter wereld tussenkomen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
 • Uitbreiding van de waarborgen mogelijk: ontdek het Jaarcontract met voertuig, of nog, de Jaarformule Plus evenals onze Jaarcontracten en Jaarcontracten Plus met reisannulatie.
 • Vrije keuze dankzij uw Europ Assistance: bij pechverhelping voor uw voertuig kiest u zelf de garagist.
 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

 

Vraag nu aan

 

 

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as