Cashverzekering

Werd uw kassa leeggeroofd? Raakte uw cash geld zoek tijdens het transport naar de bank? Ontving u een vals eurobiljet? Geen nood. U bent verzekerd.

Wat is de Cashverzekering?

De Cashverzekering is een bescherming van uw contanten, op elk moment. Diefstal, betalingen met valse biljetten, verlies,... wij vergoeden de schade.

 

In een oogopslag

De Cashverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.
 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Valse eurobiljetten die in omloop zijn en eruit zien als een wettelijk betaalmiddel, die te goeder trouw door de verzekerde zijn aanvaard in het kader van zijn beroepsactiviteiten.
 • Diefstal van waarden in een verzekerde professionele vestiging, zelfs indien de feiten buiten de openingsuren plaatsvinden.
 • Diefstal van waarden in het privégedeelte van de verzekerde vestiging of bij de bedrijfsleider thuis.
 • Diefstal, beschadiging en vernietiging van de verzekerde waarden tijdens het transport tussen een van de professionele vestigingen en de woning of de bank, tussen verschillende leverpunten en tijdens een ambulante activiteit.
 • Wat zijn verzekerde waarden?
  • bankbiljetten en muntstukken in euro;
  • bankcheques en traveller cheques;
  • maaltijdcheques en geschenkcheques

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • Nachtwinkels (nightshops), wisselagenten, bankkantoren, professioneel waardenvervoer, tiercékantoren en bookmakers.
 • Schade veroorzaakt door het ontbreken van preventiemaatregelen die de verzekering oplegde inzake de materiële staat of de inrichting tot beveiliging van de verzekerde waarden.
 • Schade als gevolg van een duidelijk gebrek of een rekenfout.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • U bent altijd gerust: uw kasvoorraad is 24 uur per dag beschermd.
 • Fiscaal voordeel: uw premie is volledig fiscaal aftrekbaar.
 • Service: we staan 24 uur per dag voor u klaar.
 
 

  

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as