Autoverzekering

Het verkeer wordt almaar drukker. Elke chauffeur weet dat hij schade kan berokkenen of zelf het slachtoffer kan worden van een ongeval. U bent dus beter goed verzekerd.

Wat is de Autoverzekering?

Wanneer u als chauffeur een verkeersongeval veroorzaakt, bent u verantwoordelijk voor de vergoeding van de veroorzaakte schade. De wettelijk verplichte verzekering B.A. Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid) is het hart van iedere autoverzekering. Zij behoedt u voor de zware financiële gevolgen die een ongeval ‘in fout' voor u kan hebben.
Ontdek hoe onze Autoverzekering de grenzen van de wettelijk verplichte B.A. Auto verlegt. Ontdek tevens hoe u daaromheen zoveel zekerheid groepeert als u zelf nodig acht ter bescherming van
 • uw voertuig;
 • uw gezinsleden en, niet te vergeten, uzelf.

In een oogopslag

BA AUTO is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Vergoeding van de stoffelijke en lichamelijke die derden lijden door een verkeersongeval veroorzaakt door een gemachtigde bestuurder van het in het contract omschreven voertuig.
 • Indien uw voertuig door een ongeval (incl. platte band) geïmmobiliseerd is in België of tot 30 km over de grens, kunt u 24u/24 beroep doen op een gratis bijstandsdienst.
 • Vergoeding van lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers: fietsers, voetgangers en passagiers van een motorvoertuig).
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?
 • Ongevallen die met opzet zijn uitgelokt.
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs of roesmiddelen.
 • Schade veroorzaakt door bestuurders zonder geldig rijbewijs. De verzekering vergoedt in dat geval wel de schade aan ‘derden' maar verhaalt de schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.
 • Schade aan het in het contract omschreven voertuig.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Turbo Bonus: heeft u in een ver verleden een ongeval in fout gehad? En wordt u dit nog steeds aangerekend door uw verzekeraar? Met Turbo Bonus schakelt u uw bonus-malus een versnelling hoger!
 • Goede chauffeurs worden beloond: haal bij ons uw bonus-malus -2 voor het leven, en ontdek met onze BA Max (bovendien gratis), de eerste B.A. Auto die de goede bestuurder altijd vergoedt voor zijn kwetsuren, zelfs bij een ongeval in fout!
 • Een ‘omniumverzekering' voor uw nieuwe wagen? Of een ‘occasium' verzekeringvoor uw tweedehandswagen? De schade aan uw eigen voertuig is altijd optimaal verzekerd tegen de juiste premie.
 • Snelle schaderegeling via TeleClaims: één gratis telefoontje naar 0800 96 040 en we zorgen onmiddellijk voor bijstand (24 uur per dag, 7 dagen per week). Doet u uw aangifte liever online? Ook dat kan.
 • Gratis premiesplitsing: u betaalt liever maandelijkse premies? Dat kan zonder meerprijs voor de opsplitsing van uw jaarpremie.
 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie

 

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as