Wat u moet weten over pensioensparen en de fiscale behandeling in 2016

Sparen voor uw pensioen, dat moet u gewoon doen. Want uw wettelijk pensioen zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om straks uw levensstandaard te behouden en eventuele extra zorg te betalen.

De overheid stimuleert pensioensparen en langetermijnsparen. Vandaar de jaarlijkse belastingvermindering van 30%. Die bleef integraal behouden maar eind 2014 veranderden de spelregels wel licht. We bekijken met u de belangrijkste wijzigingen:

 1. Tot 2019 blijft het maximumbedrag waarvoor u belastingvermindering kunt bekomen ongewijzigd:

   • voor pensioensparen: 940 euro
   • voor langetermijnsparen: 2.260 euro
     

  Lees meer over de bevriezing van de fiscale plafonds tot 2019.
   

 2. De eindbelasting op pensioensparen is verlaagd van 10% naar 8%.


  Lees meer over de lagere eindbelasting op pensioensparen.
   
 3. Tot en met 2019  int de overheid telkens 1% als voorschot op de eindbelasting voor de pensioenspaarcontracten


  Lees meer over de vervroegde inning van de eindbelasting op pensioensparen.

1. Bevriezing maximumbedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering

a. Pensioensparen: 940 euro

 

Wat is er concreet veranderd?

Vroeger evolueerde het plafond mee met de index. Elk jaar kon u dus een beetje meer aan pensioensparen doen. De regering besliste die plafonds niet langer te indexeren. Ingevolge de Programmawet van 19 december 2014 werd dit maximumbedrag verlaagd tot 940 euro.

 

a. Langetermijnsparen: 2.260 euro

 

Wat is er concreet veranderd?

De maximale premie voor een verzekering langetermijnsparen die in aanmerking komt voor belastingvermindering blijft 2.260 euro tot en met 2019.

 

2. Lagere eindbelasting voor pensioensparen

 

Sinds 1 januari 2015 bedraagt de eindbelasting voor pensioensparen 8 % en niet langer 10%. Let wel: dit geldt enkel voor pensioensparen, niet voor langetermijnsparen.

 

Eindbelasting?

 • Elk jaar geniet u van een belastingvermindering van 30% op uw storting(en) voor pensioensparen.
 • In ruil voor het bekomen van fiscale voordelen, betaalt u aan het einde van de rit uiteraard wel belastingen op het opgebouwde kapitaal.
 • De eindbelasting wordt ingehouden:
  • op uw 60e verjaardag, mits u voor uw 55ste een pensioenspaarcontract afsloot;
  • of op de tiende verjaardag van het contract voor wie pas na zijn 55ste een pensioenspaarcontract afsloot.
 • De verlaging van de eindbelasting van 10% naar 8% is een goede zaak voor zowel de bestaande als voor de nieuwe contracten 'pensioensparen'

 

Heel belangrijk: deze eindbelasting is meteen ook bevrijdend. Met alle prettige gevolgen vandien:

 • op alle stortingen die u doet na de inhouding van de eindbelasting betaalt u geen belastingen meer;
 • maar u mag dus wel blijven storten tot en met het jaar waarin u 64 jaar wordt, met behoud van de belastingvermindering.

 

3. De eindbelasting voor pensioensparen wordt vroeger geïnd

 

Vervroegde inning?

Sinds 2015 en nog tot en met 2019 wordt elk jaar 1% ingehouden, berekend op de waarde van uw pensioenspaartegoed op 31 december 2014. Deze inhouding geldt als een voorschot op de eindbelasting.

Wat betaalt u dan nog op uw 60ste of op de 10de verjaardag van het contract? Dan betaalt u de eindbelasting van 8% verminderd met alle reeds ingehouden inningen van 1% in de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

 

Wat moet u doen?

 • In september 2016 wordt de tweede  vervroegde inning van 1% ingehouden op uw contract. U hoeft zelf niets te doen. Die inhouding gaat automatisch.
 • Vanaf het jaar waarin de eindbelasting wordt geheven, wordt geen vervroegde inning meer ingehouden.
 • Op het kapitaal, bij elkaar gespaard door de stortingen na 31 december 2014, betaalt u geen vervroegde inning.
 • Wie pas na 1 januari 2015 startte met pensioensparen, betaalt ook geen vervroegde inningen. Die betaalt dan de volledige eindbelasting van 8% op 60 jaar of op de 10de verjaardag van het pensioenspaarcontract als hij al 55 jaar is op het moment dat hij van start gaat.

 

Wat moet u doen in het uitzonderlijke geval dat u uw stortingen nooit fiscaal in mindering hebt gebracht?