In ons land is er naar schatting meer dan 5 miljard EUR aan slapende pensioenreserves aanwezig. Bezit u misschien ook nog ergens zo'n slapend pensioenspaarpotje? Over afzienbare tijd zult u dat zelf kunnen checken.

Hoezo, ‘slapend'?
Werknemers die al wel eens van job zijn veranderd, staan er vaak niet bij stil dat er mogelijk nog ergens een ‘slapende' of ‘vergeten' pensioenreserve op hen ligt te wachten in het pensioenplan van een voormalige werkgever. Voor de slapende aansluitingen bij een groepsverzekering of pensioenfonds worden er immers, bij gebrek aan een recent adres, niet meer altijd jaaroverzichten verstuurd. Zo kunnen werknemers wel eens uit het oog verliezen dat ze nog ergens vergeten pensioenrechten hebben.

Databank
Om dat probleem aan te pakken, kreeg de vzw Sigedis enkele jaren geleden van de overheid de opdracht om een databank op te starten waarin alle gegevens over tweede pijler-pensioenen in ons land worden samengebracht. Deze databank werd opgericht onder de benaming DB2P. Sinds vorige zomer zijn de systemen ‘technisch' klaar om aangiftes te ontvangen. Sindsdien zijn de verzekeraars en de pensioenfondsen bezig met het uploaden van hun gegevens. Volgens de planning zou deze databank opengesteld moeten worden voor het publiek in de tweede helft van 2012, uiterlijk in 2013.

Wat zult u erin vinden?
In de databank zullen werknemers de reserves van hun actieve en hun slapende pensioenreserves kunnen raadplegen:
* De vermelde bedragen zijn de reserves die op dat moment beschikbaar zijn. Er wordt geen simulatie gemaakt van de verwachte rendementen of het kapitaal op pensioenleeftijd.
* Enkel bruto bedragen worden vermeld. Netto bedragen vermelden is niet haalbaar omdat niet iedereen onder hetzelfde belastingregime valt.
* De informatie wordt gegroepeerd per pensioenplan en per persoon. In de toekomst is het de bedoeling om ook de optelsom te maken van de verschillende pensioenreserves, zodat particulieren het totale plaatje zien.

Alle info over deze databank vindt u op http://www.db2p.be.. In het oog te houden om een overzicht te krijgen van uw pensioenreserves die door uw werkgever(s) werden gefinancierd (tweede pensioenpijler).