Als u kinderen hebt, dan hebben die sowieso recht op een deel an uw erfenis wanneer u overlijdt. Dat is namelijk zo bepaald in de wet: ouders kunnen hun kinderen nooit volledig onterven. Maar wat als u geen kinderen hebt?

U bent gehuwd
Bent u gehuwd en hebt u geen kinderen, dan bepaalt de wet dat de langstlevende echtgenoot erfgenaam is. Door met elkaar te huwen verkrijgen partners dus een wettelijk beschermd statuut.

Waarop heeft hij of zij recht?
Wanneer u overlijdt, dan heeft uw echtgeno(o)t(e) recht op het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap. Met als minimum: het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Dat recht kan onmogelijk via een testament aan iemand anders toegewezen worden.

Geen andere erfgenamen
Als u bovendien geen erfgenamen hebt tot in de vierde graad (ouders en grootouders, broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten), dan ontvangt uw echtgenoot de nalatenschap in volle eigendom.

Wel andere erfgenamen
Zijn die erfgenamen tot in de vierde graad er wel, dan krijgen zij de naakte eigendom van uw eigen goederen (welke goederen eigen of gemeenschappelijk zijn, hangt af van het gekozen huwelijksstelsel). De langstlevende echtgenoot krijgt in dat geval de olle eigendom van de gemeenschappelijke goederen en het vruchtgebruik van de eigen goederen van de overledene.
Weet wel dat u via een testament een en ander kunt wijzigen. Praat erover met uw notaris.

Bent u niet gehuwd maar wel wettelijk samenwonend, dan erft uw partner eveneens automatisch het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. In tegenstelling tot bij gehuwden is dat echter geen beschermd erfrecht: via een testament kan dat vruchtgebruik dus aan iemand anders toegekend worden.